Εγγραφή | Είσοδος

Ο ΕΟΦ υπενθυμίζει τη σημασία της επαγρύπνησης την περίοδο της πανδημίας COVID-19

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Αγαπητοί Επαγγελματίες Υγείας,

Στα πλαίσια της αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID-19 και καθώς η διεθνής επιστημονική κοινότητα αναζητά ειδικά φάρμακα και κατάλληλα εμβόλια, οι εθνικές αρμόδιες αρχές υιοθετούν θεραπευτικούς αλγορίθμους που περιλαμβάνουν και τη χρήση φαρμάκων που έχουν έγκριση για άλλες ενδείξεις, ή ερευνητικών φαρμάκων.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε θεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών. Όταν τα φάρμακα χρησιμοποιούνται σε άλλες ενδείξεις, δοσολογίες και πληθυσμούς από αυτούς για τους οποίους έχουν εγκριθεί, και μάλιστα σε ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση, οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να μην είναι προβλέψιμες.

Καλούμε όλους τους Επαγγελματίες Υγείας που συμμετέχουν στην θεραπεία των ασθενών – επιβεβαιωμένων κρουσμάτων να ενημερώνονται για το γνωστό προφίλ ασφάλειας των φαρμάκων που χρησιμοποιούν από τα εγκεκριμένα στοιχεία τους (Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, ΠΧΠ), να παρακολουθούν στενά τους ασθενείς τους και να είναι σε εγρήγορση για την έγκαιρη αναγνώριση γνωστών ή και νέων ανεπιθύμητων ενεργειών που μπορεί να εμφανιστούν προκειμένου να τις διαχειριστούν, αλλά και να τις αναφέρουν.

Η αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών είναι αυτή την περίοδο πιο σημαντική από ποτέ!

Η αναφορά οποιασδήποτε ανεπιθύμητης ενέργειας που σχετίζεται με τη λήψη φαρμάκων στα πλαίσια αντιμετώπισης τους κορωνοϊού θα συμβάλει στην παρακολούθηση του προφίλ ασφαλείας των φαρμάκων και στην αναγνώριση και διαχείριση των κινδύνων για μελλοντικούς χειρισμούς.

Ο ρόλος των Επαγγελματιών Υγείας είναι καθοριστικός.

Για την αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών φαρμάκων με άδεια κυκλοφορίας*, ακόμα και στα πλαίσια χρήσης εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο του ΕΟΦ, www.eof.gr ή απευθείας το kitrinikarta.gr και συμπληρώστε την ηλεκτρονική κίτρινη κάρτα.

Παράλληλα, η χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων στη διαχείριση της κρίσης είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επαγρύπνηση και για τα προϊόντα αυτά.

Για την αναφορά ανεπιθύμητων συμβάντων από τη χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων ή οποιαδήποτε δυσλειτουργία τους, παρακαλούμε συμπληρώστε τη λευκή κάρτα http://www.eof.gr/assets/WhiteCard.pdf.

Για οποιοδήποτε αναφορά στα πλαίσια της πανδημίας, θα πρέπει να αναγράφεται στην αντίστοιχη φόρμα η ένδειξη “COVID-19”.

Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ την περίοδο του COVID-19, επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο του ΕΟΦ, www.eof.gr.

Για φάρμακα εγκεκριμένα με κεντρική διαδικασία επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, www.ema.europa.eu.

 

                                                                                                                                    Εκ της Διοίκησης του ΕΟΦ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τρίτη, Σεπτέμβριος 22, 2020