Εγγραφή | Είσοδος

Ο κρίσιμος ρόλος των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών για την Ορθή Χρήση των Αντιβιοτικών

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με αφορμή την σημερινή Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης για τη χρήση των αντιβιοτικών η Πανελλήνια Ένωση  Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ) αναφέρει τα εξής :

Η ημέρα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί  η μικροβιακή αντοχή έχει αναγνωριστεί διεθνώς ,ως η σημαντικότερη κρίση Δημόσιας Υγείας.

Η μικροβιακή αντοχή αναπτύσσεται από την άσκοπη χρήση των αντιβιοτικών και από τη μη εφαρμογή των κανόνων υγιεινής.

 Ο ρόλος του Νοσοκομειακού Φαρμακοποιού είναι καθοριστικός για την ορθή χρήση των αντιβιοτικών και  σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών (EAHP) :

Ø  Διαπιστώνει την επίδραση των αντιβιοτικών και συμβουλεύει για την παύση μη αποτελεσματικής Φαρμακευτικής Αγωγής

Ø  Ενημερώνει τους άλλους επαγγελματίες υγείας για την περιορισμένη χρήση κάποιων αντιβιοτικών

Ø  Συμβουλεύει για την δοσολογία, προετοιμασία και την διαδικασία ειδικά για συγκεκριμένες ομάδες ασθενών όπως τα παιδιά

Ø  Συμβουλεύει τους ασθενείς σχετικά με την φαρμακευτική τους αγωγή και για την σημασία της ολοκλήρωσης της θεραπείας

Ο Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός αποτελεί σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα των επαγγελματιών Υγείας και η συνεισφορά του είναι καθοριστική στην αποφυγή της κατάχρησης των αντιβιοτικών .

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Νοέμβριος 18, 2016