Εγγραφή | Είσοδος

Παγκόσμια εβδομάδα ευαισθητοποίησης για τα αντιβιοτικά 2019

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Παγκόσμια εβδομάδα ευαισθητοποίησης για τα αντιβιοτικά και Ευρωπαϊκή ημέρα αντιβιοτικής ευαισθητοποίησης 2019

 

H Πανελλήνια Ένωση φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ) συμμετέχει στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ευαισθητοποίησης για τα αντιβιοτικά που είναι η 18η Νοεμβρίου. Παράλληλα συμμετέχει στις πανευρωπαϊκές εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τα αντιβιοτικά που είναι από τις 18 μέχρι τις 24 Νοεμβρίου.

Για το 2019 το κεντρικό μήνυμα είναι « Ας αφήσουμε τα αντιβιοτικά ενεργά» και έχει στόχο  την ευαισθητοποίηση σχετικά με την απειλή για τη δημόσια υγεία της αντοχής στα αντιβιοτικά και τη σημασία της συνετής χρήσης αντιβιοτικών.

Το μήνυμα αναφέρεται επίσης στο καθοριστικό ρόλο των εργαζομένων στον τομέα της υγείας στη μείωση της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά σε νοσοκομεία και άλλα κέντρα υγειονομικής περίθαλψης, μέσω μέτρων πρόληψης και ελέγχου των λοιμώξεων.

Επιπλέον, φέτος η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Ορθολογική Χρήση Αντιβιοτικών (18 Νοεμβρίου 2019) συμπίπτει με την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) σχετικά με τις γνώσεις και τις στάσεις των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη χρήση αντιβιοτικών και την ανάπτυξη αντοχής.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής έρευνας :

Οι γνώσεις  για τη χρήση αντιβιοτικών και την αντοχή στα αντιβιοτικά ήταν υψηλές μεταξύ των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς πάνω από το 89% αυτών των ερωτηθέντων αναγνώρισε τη σχέση μεταξύ συνταγογράφησης, χορήγησης και χορήγησης αντιβιοτικών και της εμφάνισης και αύξησης  της αντοχής στα αντιβιοτικά.

Η πλειοψηφία (89%) των ερωτηθέντων συμφώνησε ότι η υπερβολική χρήση αντιβιοτικών στο ζωικό κεφάλαιο και στην παραγωγή τροφίμων συμβάλλει στην αντοχή στα αντιβιοτικά στα βακτήρια από τους ανθρώπους.

Το 43% των συνταγογράφων δήλωσαν ότι είχαν συνταγογραφήσει αντιβιοτικά τουλάχιστον μία φορά την προηγούμενη εβδομάδα, ακόμη και όταν θα προτιμούσαν να μην το κάνουν.

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες (89%) συμφώνησαν ή συμφωνούσαν έντονα ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της συνταγογράφησης, της χορήγησης ή της χορήγησης αντιβιοτικών και της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά, αλλά μόνο το 58% συμφώνησε ότι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της αντίστασης στα αντιβιοτικά.

Το ποσοστό των ερωτηθέντων που συμφώνησαν ότι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο της αντοχής στα αντιβιοτικά ήταν υψηλότερο σε όσους εργάζονταν σε χώρους πρωτοβάθμιας περίθαλψης (65%) από όσους εργάζονταν σε νοσοκομεία (56%) και σε άλλους χώρους όπως φαρμακεία και εγκαταστάσεις μακροχρόνιας περίθαλψης (55%).

 

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της ΠΕΦΝΙ και μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών (EAHP)  κυρία Δέσποινα Μακριδάκη, «ο περιορισμός των πολυανθεκτικών στελεχών (και) μέσω της μείωσης της κατανάλωσης των "προστατευομένων" αντιβιοτικών αποτελούν στόχους εθνικής σημασίας για όλους μας και ως ΠΕΦΝΙ στηρίζουμε αυτές τις δράσεις».

Η πρόεδρος της ΠΕΦΝΙ επισημαίνει «την ανάγκη για συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων και της πολιτείας για την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση αναφορικά με την ορθή χρήση των αντιβιοτικών, την λήψη των απαραίτητων μέτρων  για την συγκράτηση της άσκοπης χρήσης τους.

Συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά, κρατάμε τα αντιβιοτικά ενεργά είναι το μήνυμα που απευθύνουμε σε όλους, επιστήμονες και πολίτες», κατέληξε η κυρία Μακριδάκη.

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Νοέμβριος 20, 2019