Εγγραφή | Είσοδος

Παροχή Διευκρινήσεων Για Τη Συμμετοχή Ενδιαφερομένων Στο Διαγωνισμό Για Την Προμήθεια Φαρμάκων Με Αριθμ. Διακήρυξης ΕΠΥ 4/2011

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την σχετική επιστολή:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΥ 19-1-2012

 

Πηγή: ΕΠΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Ιανουάριος 25, 2012