Εγγραφή | Είσοδος

>Παροχή Διευκρινήσεων Σχετικά Με Την Εφαρμογή Του Νόμου 3457/8-05-06

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

>(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα, Τηλ/Φαξ:210-7753104

Αθήνα 15-06-06
ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 22

ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς : Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας

Θέμα : Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου 3457/8-05-06

Επειδή έχουν προκύψει ερωτηματικά σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3457/8-05-06 και δεν έχει εκδοθεί ακόμη ερμηνευτική εγκύκλιος για τις λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων, πολλά μέλη της ΠΕΦΝΙ Ένωσης (φαρμακοποιοί νοσοκομείων) απευθύνονται σε μας για διευκρινήσεις.

Προκειμένου να ενημερώσουμε τα μέλη μας, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα ακόλουθα :

Στο άρθρο 6 στην πρώτη παράγραφο αναφέρεται η κατάργηση της θεώρησης των συνταγών. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν η κατάργηση της θεώρησης των συνταγών επεκτείνεται και στις συνταγές των Προνοιακών βιβλιαρίων που συνταγογραφούνται και εκτελούνται στα Δημόσια νοσοκομεία.

Στο άρθρο 8 στην παράγραφο 4 αναφέρεται η απαγόρευση συνταγογράφισης εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων και δοσολογίας, με ευθύνη του θεράποντος ιατρού. Στα νοσοκομεία παρατηρείται σε αρκετές περιπτώσεις η συνταγογράφηση εκτός ενδείξεων και δοσολογίας με ευθύνη των γιατρών. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν στο νοσοκομείο οι γιατροί συνταγογραφούν εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων και δοσολογίας, οι φαρμακοποιοί θα εκτελούν τις συνταγές ; Και αν ναι, ποιος θα είναι υπόλογος στην περίπτωση που τα συνταγογραφούμενα φάρμακα εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων και δοσολογίας είναι φάρμακα που χρεώνονται στα ταμεία και περικόπτεται η δαπάνη;

Στο άρθρο 9 περιγράφεται η χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους που έχουν άδει μόνο για νοσοκομειακή χρήση, σε ασφαλισμένους των Ταμείων τόσο από τα φαρμακεία των νοσοκομείων όσο και από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Το ερώτημα που προκύπτει είναι σε τι τιμή θα χρεώνονται ; Η διευκρίνιση είναι επιβεβλημένη διότι στο ίδιο άρθρο αναφέρεται στη συνέχεια ότι η τιμή προμήθειας και διάθεσης των φαρμάκων αυτών από τα ιδιωτικά φαρμακεία θα είναι η ίδια με των νοσοκομείων, χωρίς να προσδιορίζεται ποια θα είναι.

Στο άρθρο 10 αναφέρεται νέος τρόπος χρέωσης των φαρμάκων σε νοσηλευόμενους και ειδικότερα «η επίσημη νοσοκομειακή τιμή, προσαυξημένη κατά 5 % , πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων». Επειδή πρόκειται να γίνουν παρεμβάσεις στα μηχανογραφικά συστήματα των νοσοκομείων, παρακαλούμε να μας προσδιορίσετε επακριβώς ποιες είναι οι νόμιμες επιβαρύνσεις.

Στο άρθρο 12 αναφέρεται η κατάργηση της “λίστας”. Ωστόσο σε πρόσφατη Υπουργική Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας κ. Α. Γιαννόπουλου ( αρ. Πρωτ. Π2α/Γ.Π. Οικ. 65374/30-05-06) , που εκδόθηκε μετά τη δημοσίευση του νόμου 3457/8-05-06 , αναφέρεται στην παράγραφο 5 “η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων (λίστας) στους κατόχους Βιβλιαρίων Ανασφαλίστων” . Το ερώτημα που τίθεται είναι αν καταργείται τελικά η λίστα και για τα προνοιακά βιβλιάρια.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Dr ΝΙΚΟΣ ΛΑΚΚΑΣ MCs ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ

Κοιν. : 1. Γραφείο Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2. Γραφείο Υφυπουργού Υγείας κ. Γιαννόπουλου
3. Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
4. Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Ιούνιος 16, 2006