Εγγραφή | Είσοδος

ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αθήνα,    12 .09. 2011

 

Α.Π.

Ταχ. Δ/νση : Ζαχάρωφ 3

 

115 21, Αθήνα

Τηλ : 213 2010402 και 403

FAX : 2132010418

ΠΡΟΣ

 

Κ.κ.   Διοικητές των Υ.Πε.

(με ευθύνη τους να ενημερώσουν

άμεσα τους φορείς εποπτείας τους)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πανελλήνια Ένωση

Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών

Υπ’ όψιν Προέδρου, κας Τσικαλάκη

 

Κυρίες και Κύριοι Διοικητές,

 

Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας  εργάζεται συστηματικά προκειμένου να προκηρύξει Ενιαίο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων με βάση τη δραστική ουσία.

Προκειμένου, ο διαγωνισμός να επιτύχει ακριβή υπολογισμό των  ποσοτήτων  απαιτείται, με ευθύνη σας, όπως παράσχετε ακριβή στοιχεία με βάση τις αναλώσεις του έτους 2010, συμπληρώνοντας τον επισυναπτόμενο πίνακα, που έχει ήδη αποσταλεί στις ηλεκτρονικές σας διευθύνσεις.

 Παρακαλείσθε όπως η αποστολή των αιτούμενων στοιχείων πραγματοποιηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@epromy.grκαι παράλληλη κοινοποίηση στοpresident@epromy.grμε καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 19/09/2011.

Επισημαίνεται ότι η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων εμπίπτει στις αρμοδιότητές σας.

 

                                                                                                               Η  Πρόεδρος                                    

                   

                                                                                                           Αικατερίνη Καστανιώτη

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (2)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 9, 2011