Εγγραφή | Είσοδος

>Περί Διάθεσης Εμβολίων – Συνέχεια Αλληλογραφίας

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

>

(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα Τηλ/Φαξ: 210-7753104

http://www.pefni.gr E-MAIL: pefni@ath.forthnet.gr

 

Αθήνα, 01/10/2006

Αρ. Πρωτ. 42

 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Προς τον Υφυπουργό Υγείας

κ. Αθανάσιο Γιαννόπουλο

 

ΘΕΜΑ: Περί διάθεσης Εμβολίων.

ΣΧΕΤ: α) Το με αριθμ. Πρωτ. Υ1/Γ.Π. 23286 /1/8/2006 έγγραφό σας

β) Το με αριθμ. Πρωτ. 32/26-09-2006 έγγραφο της ΠΕΦΝΙ

γ) Το με αριθμ. Πρωτ Υ1/Γ.Π. 115883 έγγραφο σας

 

Κύριε Υφυπουργέ,

 

Επανερχόμενοι στο θέμα της διάθεσης των εμβολίων, μέσω των νοσοκομειακών φαρμακείων και απαντώντας στο γ) σχετικό έγγραφό σας, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία πληροφόρηση και καμία παροχή στοιχείων προς τα Φαρμακευτικά Τμήματα των νοσοκομείων, για το είδος των εμβολίων αλλά και για τις ποσότητες οι οποίες απαιτήθηκαν τα προηγούμενα έτη, ώστε να γίνει έστω και κατ’ εκτίμηση ένας προγραμματισμός. Τα στοιχεία αυτά λογικά θα πρέπει να τα έχουν οι αντίστοιχες Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας των Νομαρχιών και τα οποία με ευθύνη των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας,μιας και αυτό εντέλει αποτελεί την αλλαγή του τρόπου χορήγησης, θα έπρεπε να περιέλθουν σε γνώση των Νοσοκομείων.

Δεν εξετάσθηκε σε καμία περίπτωση εάν όλα τα Φαρμακευτικά Τμήματα των Νοσοκομείων διαθέτουν το ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές, προκειμένου να ανταποκριθούν επιτυχώς σε αυτή την υποχρέωση, και όχι σε βάρος των λοιπών υποχρεώσεων που έχουν απέναντι στους νοσηλευόμενους και στους εξωτερικούς ασθενείς. Είναι σαφές ότι τέτοια θέματα από την στιγμή που δεν μπορούν να λυθούν αποτελεσματικά και σύντομα, δεν γίνεται να χαρακτηρισθούν προβλήματα εσωτερικής λειτουργίας των νοσοκομείων .

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το ποια είδη εμβολίων είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν τα φαρμακευτικά τμήματα. Καλό θα ήταν να πληροφορήσουν έγκαιρα οι υπηρεσίες του Υπουργείου και τα Φαρμακευτικά Τμήματα των Νοσοκομείων, αλλά και τους αντίστοιχους φορείς – χρήστες.

Επίσης νομίζουμε ότι θα πρέπει να γνωστοποιηθεί προς τα Νοσοκομεία, κατάλογος των πιστοποιημένων φορέων(Ιδρύματα, Σωματεία, Κοινωνικοί Σύλλογοι, κλπ) στους οποίους θα πρέπει να χορηγούνται αυτά τα εμβόλια, ώστε να διασφαλίζεται ότι η κατάληξη αυτών των εμβολίων θα είναι αυτή που πρέπει και αυτή που επιθυμεί και στοχεύει η Πολιτεία.

 

Θεωρούμε ότι η εφαρμογή της εγκυκλίου θα πρέπει να ανασταλεί διότι το διάστημα προσαρμογής το οποίο αναφέρεται στο γ) σχετικό έγγραφό σας , δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, διότι δεν υπήρξε καμία προετοιμασία για την εφαρμογή του μέτρου, δεν παρασχέθηκε κανένα στοιχείο από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και των Νομαρχιών, πράγμα που συμβαίνει και σήμερα. Πως διευκολύνονται τα Νοσοκομεία λοιπόν όταν υπάρχουν αυτά τα ερωτηματικά και αυτά τα κενά στην διαδικασία χορήγησης;

Τέλος θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε, ότι παρά την ειλικρινή σας διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει πρόθεση απαξίωσης των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, τα γεγονότα βεβαιώνουν για το αντίθετο. Για πρώτη φορά στα χρονικά, το εισόδημα των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών μειώθηκε κατά 880 € ετησίως, από το έτος 2004.

 

Με τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Dr ΝΙΚΟΣ ΛΑΚΚΑΣ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ MSc

 

Κοινοποίηση:

 

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Υπουργό Υγείας κ. Δ. Αβραμόπουλο

Υφυπουργό Υγείας κ. Γ. Κωνσταντόπουλο

Γεν. Γραμματέα κ. Α. Καλογερόπουλο

Γραφεία Γενικών Διευθυντών

Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής

Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας

Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης

 

ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

Μακεδονίας 6-8

10433 ΑΘΗΝΑ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Δευτέρα, Νοέμβριος 6, 2006