Εγγραφή | Είσοδος

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 9-3-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 9-3-2013

 

Σήμερα 9-3-2013 συνήλθε η Εφορευτική   Επιτροπή, αποτελούμενη από τις κ.κ.:  Ασημακοπούλου Ευσταθία, Ματρογιάννη Ελένη  και Τζωρτζοπούλου Κατίνα .

 

Ελέγξαμε τις πρωτοκολλημένες υποψηφιότητες , τις οποίες παραλάβαμε στις 8-3-2013 μέχρι τις 24:00 , βάση καταστατικού, και αφού μονογράψαμε τα φαξ των υποψηφιότητων που μας απέστειλαν, τις αποδεχτήκαμε.

 

Από τις 16 υποψηφιότητες, οι 3 αφορούσαν τη συμμετοχή στην ελεγκτική επιτροπή  και οι 13 στο Δ.Σ. Εκ των 13 για το Δ.Σ., οι 12 ήταν για ενιαίο ψηφοδέλτιο και η μία ( κας Ρηνάκη Ελένης ) ήταν μεμονωμένη υποψηφιότητα. Κατόπιν απόφασης της εφορευτικής επιτροπής, ερωτήθηκε τηλεφωνικά η κα Ρηνάκη, αν επιθυμεί να ενταχθεί σε ενιαίο ψηφοδέλτιο . Η απάντηση της ήταν καταφατική και έστειλε επιστολή (φαξ)  Αρ. Πρ. ΠΕΦΝΙ 820/9-3-13.

 

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

 

Εκλογές με ενιαίο ψηφοδέλτιο κατ΄ αλφαβητική σειρά επωνύμου με πρώτους τους υποψήφιους για το Δ.Σ. και δεύτερους τους υποψήφιους για την Ελεγκτική Επιτροπή.

Α) Για το Δ.Σ.:

 

 1.  Γεννηματά Δήμητρα (Αρ. Πρ. 803/8-3-13)
 2. Τοδούλου Ουρανία (Αρ. Πρ. 804/8-3-13)
 3. Τρεμπέλα Παναγιώτα (Αρ. Πρ. 805/8-3-13)
 4. Περδικούρη Καλλιόπη (Αρ. Πρ. 806/8-3-13)
 5. Ρηνάκη Ελένη (Αρ. Πρ. 807/8-3-13)
 6. Πετρόγγονας Μαρίνος (Αρ. Πρ. 808/8-3-13)
 7. Αγγελοπούλου Βασιλική (Αρ. Πρ. 809/8-3-13)
 8. Μακριδάκη Δέσποινα (Αρ. Πρ. 810/8-3-13)
 9. Κακαλιούρα Βασιλική (Αρ. Πρ. 811/8-3-13)
 10. Ευσταθίου Σταυρούλα (Αρ. Πρ. 812/8-3-13)
 11.  Σπυριδάκη Αικατερίνη (Αρ. Πρ. 813/8-3-13)
 12. Παραρά Αικατερίνη (Αρ. Πρ. 814/8-3-13)
 13. Γούλας Βασίλης (Αρ. Πρ. 818/8-3-13)

 

Β) Για την Ελεγκτική Επιτροπή:

 

 1. Δανιηλούδη Σουλτάνα (Αρ. Πρ.815/8-3-13)
 2. Σκούτζου Ρίτα (Αρ. Πρ. 816/8-3-13)
 3. Σούλα Αικατερίνη (Αρ. Πρ. 817/8-3-13)

 

       Η    Εφορευτική     Επιτροπή

 

Ασημακοπούλου Ευσταθία   

Μαστρογιάννη   Ελένη 

Τζωρτζοπούλου Κατίνα

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Σάββατο, Μάρτιος 9, 2013