Εγγραφή | Είσοδος

Προβλήματα προμήθειας φαρμάκων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ- Προτάσεις

(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

        Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα                                    Τηλ/Φαξ: 210-7753104

        www.pefni.gr                              ...              e-mail: pefni@ath.forthnet.gr

                                                                                                                      Αθήνα ,  22-4-14

                                                                                                                                         Αρ. πρωτ.:527

                                                                                                                            ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς

 • Υπουργό Υγείας κ. Αδωνι- Σπυρίδωνα Γεωργιάδη
 • Γεν.Γραμματέα Υ.Υ. κ. Πελοπίδα  Καλλίρη

 

ΘΕΜΑ: «Προβλήματα προμήθειας φαρμάκων στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ- Προτάσεις»

 

 

Σε συνέχεια παλαιότερων αναφορών μας με τις με Α.Π. 486 και 486Α επιστολές της ΠΕΦΝΙ προς την ΕΠΥ (επισυνάπτονται), επανερχόμαστε για να σας επιστήσουμε την προσοχή σε σοβαρά προβλήματα που δημιουργεί το υπάρχον νομικό καθεστώς  περί προμηθειών για τα φάρμακα.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και με μια σειρά εγκυκλίων του Υπουργείου Υγείας και αποφάσεων της ΕΠΥ, έχει ταυτιστεί το φάρμακο με κάθε άλλο προϊόν που προμηθεύονται τα Δημόσια Νοσοκομεία, που σημαίνει ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες που ορίζουν οι νόμοι περί προμηθειών, καθώς και οι περιορισμοί που αυτοί επιβάλουν. Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην απρόσκοπτη προμήθεια φαρμακευτικών σκευασμάτων από τα Νοσοκομεία γιατί δε λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του είδους «φάρμακο».

Για παράδειγμα, το Υπουργείο Υγείας θεωρεί αυτονόητο (ορθώς για εμάς) ότι τα σκευάσματα για τα οποία δεν χρειάζεται να γίνει διαγωνισμός δεν πρέπει να εντάσσονται στα Προγράμματα Προμηθειών Φαρμάκων των νοσοκομείων. Έτσι με την υπ’ . αρ. πρ. ΔΥΓ3δ/ ΓΠ οικ.27826/31-03-2014 Εγκύκλιο της Γεν. Γραμματέα Δ.Υ επισημαίνεται  ότι  "Στο Π.Π.Υ.Φ.Υ του έτους 2014 δεν επιτρέπεται να συμπεριληφθούν βιοομοειδή φαρμακευτικά προϊόντα".

Θεωρούμε ότι την ίδια αντιμετώπιση θα έπρεπε να έχουν και εκατοντάδες άλλα φάρμακα, όπως τα Πρωτότυπα – onpatent – Φάρμακα, που η προμήθειά τους γίνεται υποχρεωτικά  μόνο από ένα προμηθευτή, καθώς και τα φάρμακα που εισάγονται και διακινούνται μέσω ΙΦΕΤ ( για τον ίδιο λόγο).  Αγνοεί όμως το Υ.Υ. ότι η υπάρχουσα νομοθεσία απαιτεί ΟΛΕΣ ανεξαιρέτως ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ να γίνονται μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών και συνεπώς να εντάσσονται στα ετήσια ΠΠΥΦΥ. Μήπως λοιπόν πρέπει να αλλάξει αυτό το νομικό καθεστώς;

 

Σκεφτείτε τους πόρους και το χρόνο που χάνεται  από το ήδη επιβαρυμένο εργατικό δυναμικό των νοσοκομείων και των ΥΠΕ για τη σύνταξη του ΠΠΥΦΥ και την εκτέλεση διαγωνιστικών διαδικασιών κάθε χρόνο για 2000 περίπου δραστικές ουσίες, όταν οι φαρμακευτικές ουσίες που πραγματικά έχει νόημα να τις προμηθεύονται τα νοσοκομεία με διαγωνιστικές διαδικασίες δεν είναι περισσότερες από 200.

 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται η απαίτηση της ΕΠΥ να συμπληρώσουν όλα τα νοσοκομεία το ΠΠΥΦΥ του 2014 σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, και η οποία δεν παρέχει καμία δυνατότητα αυτοματοποίησης της διαδικασίας, ή διασύνδεσής της με τα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων και άντλησης στοιχείων από αυτά. Θα πρέπει δηλαδή κάποιος υπάλληλος του νοσοκομείου (του φαρμακείου σύμφωνα με την ΕΠΥ, ο φαρμακοποιός σύμφωνα με πολλές διοικήσεις!!!) να καταχωρεί με το χέρι ένα προς ένα τα 2000 φάρμακα του ΠΠΥΦΥ, χωρίς να του παρέχεται καν μια συσχέτιση της κωδικοποίησης της πλατφόρμας αυτής με τις διεθνείς και εθνικές κωδικοποιήσεις που χρησιμοποιούν τα πληροφοριακά συστήματα των νοσοκομείων (κωδικός ΕΟΦ κλπ). Αυτή η απαξίωση του χρόνου του εργαζόμενου στα Ελληνικά νοσοκομεία είναι εξοργιστική και απαράδεκτη, και υποδηλώνει πλήρη άγνοια ή αδιαφορία για τον αγώνα που κάνουν οι εργαζόμενοι στα Δημόσια Νοσοκομεία, τη δύσκολη αυτή περίοδο, για να διατηρήσουν τις υπηρεσίες του ΕΣΥ σε υψηλό επίπεδο.

Άλλο παράδειγμα είναι οι πρόσφατες συμβάσεις της ΕΠΥ με εταιρίες που είχαν μειοδοτήσει στο Διεθνή Διαγωνισμό που είχε εκπονήσει το 2011. Οι συμβάσεις έληξαν, παράταση δεν υφίσταται αλλά ούτε και διευκρινίσεις για τον τρόπο προμήθειας δόθηκαν. Απλά, μέχρι σήμερα, η ΕΠΥ «προφορικά» λέει ότι τα νοσοκομεία θα πρέπει να συνεχίσουν να προμηθεύονται τις συγκεκριμένες φαρμακευτικές ουσίες στις ίδιες τιμές των ληγμένων συμβάσεων (τις οποίες θεωρεί Τιμές Παρατηρητηρίου), ακόμα και αν καμία εταιρία δεν δέχεται να πουλήσει στις τιμές αυτές.  Σύμφωνα λοιπόν με τις «προφορικές» οδηγίες υπαλλήλων της ΕΠΥ, τα νοσοκομεία δεν έχουν δυνατότητα «νόμιμης» προμήθειας των φαρμάκων αυτών, και προφανώς οι Έλληνες ασθενείς θα πρέπει να τα στερηθούν!

 

Τις όποιες στρεβλώσεις υπήρχαν στο σύστημα προμηθειών των δημόσιων Νοσοκομείων, «κοπιάζουμε» εδώ και καιρό να τις εισαγάγουμε και στο φάρμακο, αντί να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα σύστημα που να είναι λειτουργικό και να εξυπηρετεί το συμφέρον των ασθενών και των Δημόσιων Νοσοκομείων. Έτσι, η εμπειρία μέχρι τώρα δείχνει ότι οι διαγωνιστικές διαδικασίες της ΕΠΥ απαιτούν τουλάχιστον 1,5 χρόνο για να καταλήξουν σε υπογραφή συμβάσεων, κάτι που σε πολλές περιπτώσεις δεν γίνεται καν. Δεδομένου ότι η διάρκεια των συμβάσεων είναι ετήσια, πώς μπορεί με το υπάρχον νομικό καθεστώς να λειτουργήσει το σύστημα αποτελεσματικά;

 

Και επαναλαμβάνουμε:

Με το υπάρχον σύστημα προμηθειών δεν επιτρέπεται να γίνει προμήθεια κανενός φαρμάκου χωρίς να έχει υπογραφεί σύμβαση!

Ήδη οι οχλήσεις από τους Επιτρόπους των Ελεγκτικών Συμβουλίων προς τα Δημόσια Νοσοκομεία αυξάνονται.

 

 

Το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και ως προϊόν έχει ιδιαιτερότητες.

Για παράδειγμα, είναι συχνά αναντικατάστατο, απαιτείται άμεση προμήθειά του, συχνά είναι απρόβλεπτο το πότε και το πόσο θα χρησιμοποιηθεί. Όλα αυτά κάνουν επιτακτική την ανάγκη για θέσπιση διαφορετικών, πιο ευέλικτων, διαδικασιών για τη προμήθειά του, μέσω διαγωνισμών.

Τέτοιες διαδικασίες ευτυχώς εφαρμόζουν τα νοσοκομεία τα τελευταία 2-3 χρόνια, με την πρωτοβουλία των νοσοκομειακών φαρμακοποιών. Αυτό είναι μια από τις βασικές αιτίες που έχουν επιτευχθεί οι οικονομικοί στόχοι του ΥΥ για το φάρμακο, στα νοσοκομεία. Δεν πρόκειται για διαγωνισμούς με την νομική έννοια του όρου, αλλά για διαπραγματεύσεις μικρής κλίμακας και συμφωνίες με τις εταιρίες για εκπτώσεις, πολλές φορές με τελικές τιμές πολύ χαμηλότερες από αυτές των Διεθνών διαγωνισμών της ΕΠΥ. Το περιοριστικό όμως νομικό καθεστώς και η γραφειοκρατία που επιβάλει, είναι ανασταλτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη τέτοιων πρωτοβουλιών.

Για παράδειγμα δραστική ουσία που από το διαγωνισμό της ΕΠΥ τα νοσοκομεία τον προμηθεύονται με τιμή 59,64€, την ίδια δραστική, σε παρεμφερή φαρμακοτεχνική μορφή, νοσοκομείο το προμηθεύεται από διαπραγμάτευση στην τιμή του 5,43€!

Άλλο παράδειγμα: Σε διαγωνισμό της 7ης ΥΠΕ κατοχυρώθηκε σκεύασμα και έγινε σύμβαση με την προμηθεύτρια εταιρία για την αποκλειστική προμήθειά του από όλα τα νοσοκομεία της συγκεκριμένης περιφέρειας, χωρίς η εταιρία να έχει κάνει κάποια επιπλέον έκπτωση εκτός του Rebate, από την επίσημη Νοσοκομειακή του Τιμή. Δεσμεύτηκαν δηλαδή τα νοσοκομεία να αγοράζουν από μια εταιρία, στην τιμή που έτσι κι αλλιώς θα μπορούσαν να το αγοράσουν και χωρίς να υπέγραφαν κάποια σύμβαση. Τώρα, άλλη εταιρία προσφέρει επιπλέον έκπτωση στα νοσοκομεία, σε σκεύασμά της με την ίδια δραστική, την οποία όμως δεν μπορούν να δεχτούν, γιατί δεσμεύονται για ένα χρόνο από την σύμβαση που υπάρχει.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με το υπάρχον καθεστώς και τα έχουμε αναπτύξει με λεπτομέρεια σε συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς αλλά και σε παλαιότερα έγγραφα μας προς το Υ.Υ. και την Ε.Π.Υ.

Για τη επίλυση των προβλημάτων αυτών, επιγραμματικά προτείνουμε τα παρακάτω:

 1. Να τροποποιηθεί άμεσα το υπάρχον νομικό καθεστώς που ταυτίζει το φάρμακο με κάθε άλλο προϊόν που προμηθεύονται τα Δημόσια Νοσοκομεία. Όλες οι προμήθειες φαρμάκων στην Νοσοκομειακή τους Τιμή να θεωρούνται συμβατικές και σύννομες. Έτσι θα ξεπεραστούν όποια νομικά κωλύματα παρεμποδίζουν ή θα δημιουργήσουν εμπόδια στο μέλλον στην προμήθεια απαραίτητων φαρμάκων από τα νοσοκομεία, από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 2. Κάθε έτος τα νοσοκομεία να καθορίζουν ένα Πρόγραμμα Προμηθειών Φαρμάκων, το οποίο θα περιλαμβάνει μόνο δραστικές-φαρμακοτεχνικές μορφές για τις οποίες έχει λήξει η πατέντα, και γενικά φάρμακα που μπορούν να ακολουθήσουν διαγωνιστική διαδικασία. Επίσης να εξαιρεθούν της ένταξης στο προαναφερθέν πρόγραμμα προμηθειών οι προμήθειες φαρμάκων, η προϋπολογισθείσα δαπάνη των οποίων συνολικά δεν υπερβαίνει ετησίως το 20 % αυτού. Με τον τρόπο αυτό δεν θα επιβαρυνθεί το Δημόσιο με το κόστος για τη διενέργεια διαγωνισμών και την παρακολούθησή τους, για φάρμακα που η κατανάλωσή τους είναι πολύ μικρή.
 3. Για τα σκευάσματα που θα αποτελούν το προαναφερθέν Πρόγραμμα Προμηθειών Φαρμάκων (ΠΠΦ), τα οποία με τον τρόπο αυτό θεωρούμε ότι δεν θα ξεπερνούν τα 200, να αναλάβει η ΕΠΥ να εκτελεί μειοδοτικούς διαγωνισμούς. Επίσης θα μπορεί να εξουσιοδοτεί και τις ΥΠΕ για τη διενέργεια αυτών, όχι όμως τα νοσοκομεία.
 4. Προμήθεια Φαρμάκων στην Ελλάδα μπορεί να γίνει μόνο για σκευάσματα που έχει εγκρίνει ο ΕΟΦ και έχει τιμολογήσει (με κουπόνι). Δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες σκευάσματα που δεν έχουν εγκριθεί με βάση αυτή τη διαδικασία. Αυτό διευκολύνει την καταγραφή και τη κωδικοποίηση των Δραστικών Ουσιών - Φαρμακοτεχνικών Μορφών και την εκπόνηση Τεχνικών Προδιαγραφών. Αυτά, σε συνδυασμό με την δημιουργία Μητρώου Προμηθευτών που πρέπει να δημιουργηθεί από την ΕΠΥ, διευκολύνουν τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών και την παρακολούθησή τους. Για τόσες ουσίες θεωρούμε ότι είναι εφικτό να γίνονται ετησίως διαγωνισμοί, για περισσότερες η εμπειρία έχει δείξει ότι είναι ουτοπιστικό. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι διαγωνισμοί που θα τρέξουν τώρα και πιθανώς να τελειώσουν το 2015 γίνονται σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ του 2012 (δηλαδή με δεδομένα κατανάλωσης του 2011)!!!
 5. Πιθανώς να είναι θεμιτό, για την αποφυγή κωλυμάτων στην προμήθεια ουσιών, τον αποκλεισμό εταιριών και τη δημιουργία ολιγοπωλίων, να επιλέγονται πλέον της μιας εταιρίας και να γίνεται η προμήθεια σε ποσόστωση από κάθε μια.
 6. Από τις 200 αυτές ουσίες, για εκείνες που δεν έχει υπογραφεί σύμβαση από την ΕΠΥ(ή τις ΥΠΕ) τα νοσοκομεία να προχωρούν σε διαπραγματεύσεις και να τα προμηθεύονται με εκπτώσεις.
 7. Το Παρατηρητήριο Τιμών να ενημερώνεται βάση της Νοσοκομειακής Τιμής και των τιμών των διαγωνισμών της ΕΠΥ (να υπάρχει σχετική επισήμανση στο συμβατικό προϊόν αλλά και βάσει της δραστικής ουσίας σε όλα τα αντίστοιχα ιδιοσκευάσματα) .
 8. Επίσης, θα μπορούσε να διερευνηθεί η εισαγωγή ένα μοντέλου, βάσει του οποίου θα γίνονται διαγωνισμοί από την ΕΠΥ, χωρίς όμως να υπάρχει δέσμευση στην ποσότητα, παρά μόνο στη χρονική διάρκεια της σύμβασης. Από αυτό το διαγωνισμό θα μπορούν να προμηθεύονται όσα νοσοκομεία το επιθυμούν, όμως δεν θα είναι δεσμευτικό για κάποιο νοσοκομείο αν με άλλες διαδικασίες διαπραγμάτευσής μπορεί να επιτύχει μεγαλύτερες εκπτώσεις και άρα καλύτερες τιμές. Με τον τρόπο αυτό, εκτός από το οικονομικό όφελος που μπορεί να υπάρχει,  δεν θα αποκλείονται από την αγορά εταιρίες που μπορούν να προσφέρουν φτηνό φάρμακο, δεν έχουν όμως τον μέγεθος να δεσμευτούν ότι θα καλύψουν όλη την Ελλάδα.

 

Όλη αυτή η προσπάθεια συμπίεσης των τιμών εντός των νοσοκομείων, μειώνει τους πόρους για  προώθηση φαρμάκων που έχει λήξει η πατέντα τους από τις εταιρίες, σε αντίθεση με τα Πρωτότυπα onpatentφάρμακα της ίδιας φαρμακολογικής ομάδας, που έχουν σαφώς μεγαλύτερη τιμή και περιθώριο κέρδους. Αυτό μπορεί να στρέφει τη συνταγογράφηση προς τα Πρωτότυπα, με αποτέλεσμα την συνολική αύξηση του κόστους, τη μείωση διαθέσιμων κονδυλίων  και την επακόλουθη αδυναμία χρήσης καινοτόμων φαρμάκων στους ασθενείς για τους οποίους δεν υπάρχει εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση.

Η ανάπτυξη και ουσιαστική  εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων στα νοσοκομεία

θεωρούμε ότι θα απέτρεπε σε μεγάλο βαθμό το φαινόμενο αυτό.

Παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες, ώστε να ξεπεραστούν τα αναφερόμενα ανωτέρω χρονίζοντα προβλήματα και ζητούμε μια επί προσωπικού συνάντηση για να σας εκθέσουμε τους προβληματισμούς μας και να αναπτύξουμε περαιτέρω τις προτάσεις μας για τη συνολική διαχείριση του φαρμάκου στα δημόσια νοσοκομεία.

 

 

                Για το Δ.Σ.

   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Δέσποινα Μακριδάκη                                             Βασίλης Γούλας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση:

 1. Γεν. Γραμματέα Δ.Υ. (κα Χρ. Παπανικολάου)
 2. Πρόεδρο & Αντιπρόεδρο  Επιτροπής Προμηθειών Υγείας
 3. Διοικητές 1ης , 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης  ΥΠΕ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Δευτέρα, Απρίλιος 28, 2014