Εγγραφή | Είσοδος

Προς Ε.Π.Υ. – Ενημέρωση Σχετικά Με Εκκρεμή Θέματα Αρμοδιότητας ΕΠΥ

 

(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

 Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα                            Τηλ/Φαξ: 210-7753104

http://www.pefni.gr                                                             e-mail: pefni@ath.forthnet.gr

                                                                                

                                                                                                   Αθήνα, 24-5-13

                                                                                                  Αρ. πρ. : 448

  

Προς

Πρόεδρο Επιτροπής Προμηθειών Υγείας

Κο Χρ. Γιάνναρη

 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με εκκρεμή θέματα αρμοδιότητας ΕΠΥ

 

Σε παλιότερη συνάντηση με την απερχόμενη πρόεδρο κα Καστανιώτη λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι επρόκειτο να επικαιροποιηθεί το Παρατηρητήριο Τιμών με τα παλαιότερα Δελτία Τιμών Φαρμάκων (ετών 2011 και 2012) καθώς και με τις τιμές των συμβάσεων ΕΠΥ που ολοκληρώθηκαν και έχουν τεθεί σε ισχύ. Αυτό δεν έχει υλοποιηθεί με αποτέλεσμα την ύπαρξη σοβαρών προβλημάτων στην προμήθεια φαρμάκων και την έγκριση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τα ελεγκτικά συμβούλια.

            Εξάλλου έχουμε λάβει επανειλημμένα τη διαβεβαίωση ανάκλησης του εγγράφου με Αρ. Πρωτ. 868/24-10-20112η ορθή επανάληψη 10-2-12) (σύμφωνα με το οποίο η ΕΠΥ «ορίζει» η ενημέρωση του παρατηρητηρίου να γίνεται από το φαρμακευτικό τμήμα) και αυτό δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται πίεση και αλλότρια καθήκοντα προς τα φαρμακευτικά τμήματα.

            Τέλος, εξαιτίας της προκήρυξης διαγωνιστικών διαδικασιών με ασαφείς τεχνικές προδιαγραφές δραστικών ουσιών (πχ. Αρ. Διακήρυξης 8/2012, Τίτλος διαγωνισμού: «Συμφωνία πλαίσιο για την προμήθεια φαρμάκου με την ονομασία OMEPRAZOL 40 MG για ενδοφλέβια έγχυση», ασάφεια ως προς τον τρόπο χορήγησης ), δημιουργείται σύγχυση σχετικά με τις μορφές των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς και της δυνατότητας σχετικής προμήθειας από τα Νοσοκομεία

 

Παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες ώστε να ξεπεραστούν οι αναφερόμενες ανωτέρω χρονίζουσες εκκρεμότητες και ζητούμε μια επί προσωπικού συνάντηση για να σας εκθέσουμε τους προβληματισμούς μας και να αναπτύξουμε τις προτάσεις μας σε θέματα αρμοδιότητας σας.

 

Επικουρικά σας υποβάλλουμε συνημμένα, προηγούμενο έγγραφό μας (αρ.πρ. 437/16-4-13) σχετικά με διαδικασία αποστολής στοιχείω,,  για το οποίο επίσης δεν έχει ληφθεί καμία ενέργεια.

 

 

Με τιμή

Για το ΔΣ της ΠΕΦΝΙ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δέσποινα Μακριδάκη                                    Βασίλης Γούλας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Μάιος 29, 2013