Εγγραφή | Είσοδος

>Προσλήψεις Με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

>Εκτός από τις προσλήψεις των Επικουρικών Φαρμακοποιών και βοηθών, που βρίσκονται σε εξέλιξη στις Υ.ΠΕ., εγκρίθηκαν επίσης από το ΥΥΚΑ προσλήψεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου. Παραθέτουμε την σχετική απόφαση για την 1η ΥΠΕ.

Τσικαλάκη Ειρήνη

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Νοέμβριος 26, 2010