Εγγραφή | Είσοδος

>Προτάσεις Προς Τον Πρόεδρο Του ΕΟΦ

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

>(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα Τηλ/Φαξ: 210-7753104
http://www.pefni.gr E-MAIL: pefni@pefni.gr

Αθήνα 01 /12 /06
Αρ. Πρωτ. 51

Προς
Τον Πρόεδρο του
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
κ. Δ. Βαγιωνά
Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός

Κύριε Πρόεδρε

Σε απάντηση της υπ’αριθ. πρωτ. 61449/21-11-2006 επιστολής την οποία απέστειλε προς την Π.Ε.Φ.Ν.Ι. η Δ/ντρια Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων κα. Δ.Αγγέλου – Παταργιά, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Η πρόσκληση και συνάντηση η οποία έγινε μεταξύ εκπροσώπων της Π.Ε.Φ.Ν.Ι. και μαζί σας, ως Προέδρου του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ., την 3/10/2006, πραγματοποιήθηκε κατόπιν δική σας πρόσκλησης με σκοπό την εξέταση της δυνατότητας υλοποίησης σειράς προτάσεων τις οποίες έχουμε υποβάλει προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με στόχο, την Ορθολογικοποίηση της Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής Δαπάνης.

Κατά την συνάντηση αυτή σας αναπτύξαμε το σύνολο των προτάσεών μας τις οποίες έχουμε καταθέσει προς το ΥΥΚΑ και σας προτείναμε σε πρώτη φάση την υλοποίηση των εξής μέτρων:
Την εισαγωγή της Νοσοκομειακής Συσκευασίας Φαρμάκων για τα φάρμακα των Νοσοκομειακών Φαρμακείων (όπως γίνεται σε δεκατρείς χώρες της ΕΕ).
Την προμήθεια φαρμάκων στα νοσοκομεία με διαδικασίες διαγωνισμών ή καλύτερων προσφορών ( όπως γίνεται σε δεκαοκτώ χώρες της ΕΕ).
Την εφαρμογή ενιαίου Μηχανογραφικού Συστήματος (Pharma – Taxis) για όλα τα Νοσοκομειακά φαρμακεία (όπως γίνεται σε όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ), με χρηματοδότηση από την επιστροφή, εκ μέρους των προμηθευτών, του 1% της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης (10-12 εκ. € ετησίως).
Την κωδικοποίηση των ενδείξεων για τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία χορηγούνται από τα Νοσοκομειακά Φαρμακεία στους εξωτερικούς ασθενείς των Ασφαλιστικών Ταμείων, με στόχο να ελέγχεται η πέραν των επισήμων ενδείξεων χορήγησή τους.

Με τις ανωτέρω προτάσεις μας αφού συμφωνήσατε πλήρως, σας προτείναμε και το αποδεχτήκατε, την δημιουργία επιτροπής αποτελούμενης από εκπροσώπους της ΠΕΦΝΙ, του ΕΟΦ, του ΣΦΕΕ και της ΠΕΦ, με αντικείμενο την εφαρμογή της νοσοκομειακής συσκευασίας , με την έκδοση άμεσα σχετικής απόφασης από τον ΕΟΦ, ως κατεξοχήν αρμόδιο φορέα. Έκτοτε και μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία πρόοδος, παρά τις επανειλημμένες «οχλήσεις μας» για την έκδοση της σχετικής απόφασης εκ μέρους σας .

Εμείς από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να προβάλουμε αυτές τις προτάσεις και να ζητάμε την εφαρμογή μέτρων, με ακόμα μεγαλύτερη ένταση προς κάθε αρμόδιο όργανο και θεσμό της Πολιτείας. Πιστεύουμε ότι η εφαρμογή των μέτρων που προτείνουμε θα έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης κατά 10% ετησίως περίπου, δηλαδή 100 –120 εκ. € (η νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη το έτος 2005 ανήλθε στο 1,0 δις €, το 2006 εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 1,2 δις €). Παραμένουμε στην διάθεσή σας, όπως και στη διάθεση κάθε φορέα της Πολιτείας, για κάθε συνεργασία η οποία θα έχει σαν στόχο την βελτίωση της Φαρμακευτικής Περίθαλψης και του Συστήματος Υγείας γενικότερα.

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Dr ΝΙΚΟΣ ΛΑΚΚΑΣ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ MSc

Κοινοποίηση:
Υπουργό Υγείας κ. Δ. Αβραμόπουλο
Υπουργό Εθν. Οικονομίας κ. Γ. Αλογοσκούφη
Υπουργό Απασχόλησης κ. Σ. Τσιτουρίδη
Υφυπουργό Υγείας κ. Α. Γιαννόπουλο
Υφυπουργό Οικονομικών κ. Π. Δούκα
Υφυπουργό Οικονομικών κ. Α. Μπέζα
Υφυπουργό Απασχόλησης κ. Γ. Γιακουμάτο
Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Ι. Παπαθανασίου
Γ. Γραμματέα Υπ. Υγείας κ. Α. Καλογερόπουλο
Αντιπρόεδρο ΔΣ /ΕΟΦ κ. Β. Κοντοζαμάνη
Δ/ντρια ΕΠΚΠ /ΕΟΦ κα. Δ.Αγγέλου – Παταργιά

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Δεκέμβριος 8, 2006