Εγγραφή | Είσοδος

Προϋπολογισμοί Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ & Κάλυψη Ανασφάλιστων Πολιτών

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

        Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα                                      Τηλ/Φαξ: 210-7753104

         www.pefni.gr                              ...                            e-mail: pefni@ath.forthnet.gr

                                                                                                Αθήνα, 3-6-14

 

 

Προς                                                                                                                    Αρ. πρωτ 534

Τον Υπουργό Υγείας                                                                                             ΕΠΕΙΓΟΝ

Κο Σπυρίδωνα -Άδωνη Γεωργιάδη

 

 

 

ΘΕΜΑ : Προϋπολογισμοί  Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ & Κάλυψη Ανασφάλιστων Πολιτών

 

 

Κε Υπουργέ,

 

Οι Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί του Εθνικού Συστήματος Υγείας εκφράζουμε την αγωνία μας για την επικείμενη διαδικασία κάλυψης της νοσοκομειακής περίθαλψης των ανασφάλιστων από τα νοσηλευτικά ιδρύματα του ΕΣΥ.

 

Μη γνωρίζοντας το ακριβές ύψος αυτής της δαπάνης αναρωτιόμαστε για τον τρόπο κάλυψής της από τα Νοσοκομεία,  δεδομένου ότι οι προϋπολογισμοί τους, οι οποίοι με τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις φτάνουν μέχρι τον Σεπτέμβρη, δεν επαρκούν για τις τρέχουσες ανάγκες και ήδη, γι’ αυτό το λόγο,  πολλοί ασθενείς παραπέμπονται στον ΕΟΠΥΥ για νοσοκομειακά φάρμακα.

 

Η συρρίκνωση της υγειονομικής δαπάνης έχει τραγικές επιπτώσεις ιδιαίτερα στους χρόνιους ασθενείς που συχνά οδηγούνται σε αναβολή ή/ και διακοπή της θεραπείας τους με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία τους. Η λειτουργία των Δημόσιων Νοσοκομείων βρίσκεται σε ΚΙΝΔΥΝΟ, οδηγώντας σε μεγάλες περιπέτειες τη Δημόσια Υγεία.

 

Θεωρούμε αναγκαία την κάλυψη των ανασφάλιστων ασθενών απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό και την παροχή συμπληρωματικών κονδυλίων στα Νοσοκομεία, ικανών να καλύψουν τις υφιστάμενες ανάγκες, έτσι ώστε και η πρόσβαση των ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία να είναι απρόσκοπτη αλλά και η θεραπεία τους να είναι ασφαλής και αποτελεσματική.

 

 

 

Με τιμή

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Η Πρόεδρος                                               Ο Γ. Γραμματέας

   Δέσποινα  Μακριδάκη                                     Βασίλης Γούλας

 

 

 

Κοινοποίηση:

- Υφ/γο Υ.Υ.  κο Α. Μπέζα

- Υφ/γο Υ.Υ.  κα Ζ. Μακρή

-  Γεν. Γραμματέα Υ.Υ. κο Π. Καλλίρη

-  Γεν. Γραμματέα  Δημ. Υγείας κα Χρ. Παπανικολάου

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τρίτη, Ιούνιος 3, 2014