Εγγραφή | Είσοδος

Πρόσκληση για συμμετοχή με αναρτημένη ανακοίνωση στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών με επιστημονική εργασία σε μορφή poster, που θα αναρτηθεί στον ειδικό χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου, παρακαλούμε να αποστείλουν στο e-mail της ΠΕΦΝΙ (pefni@cosmotemail.gr) τη σχετική περίληψη μέχρι τις 31/03/2020. Οι περιλήψεις θα πρέπει να περιορίζονται στις 350 λέξεις.

Κατόπιν αξιολόγησης θα βραβευθεί ένα poster, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να εκτεθεί στο επόμενο συνέδριο της ΕΑΗΡ, σε ειδική θέση, μαζί με τα βραβευμένα poster των υπόλοιπων κρατών μελών. Ένας από τους συγγραφείς θα έχει 50% έκπτωση στο δικαίωμα συμμετοχής για το συνέδριο της ΕΑΗΡ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τρίτη, Φεβρουάριος 11, 2020