Εγγραφή | Είσοδος

Σημαντική ανακοίνωση σχετικά με το Tecentriq

Ενημερωτική επιστολή σχετικά με το φάρμακο Tecentriq®/ Atezolizumab της εταιρείας Roche, σε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) που παρουσιάζει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τον περιορισμό της ένδειξης πρώτης γραμμής του Tecentriq για τον ουροθηλιακό καρκίνο.

Πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της επιστολής DHPC και σε ηλεκτρονική μορφή.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Δευτέρα, Ιούλιος 9, 2018