Εγγραφή | Είσοδος

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου Φαρμακευτικής Δαπάνης

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Συγκροτήθηκε η νέα  επιτροπή για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης και την ολοκλήρωση των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων στην οποία η ΠΕΦΝΙ εκπροσπωπειται απο την Προεδρο κυρία Δέσποινα Μακριδάκη   με αναπληρώτρια την κυρία Γκώγκου Στέλλα . Η σύνθεση έχει ως εξής :

 

1. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, του Αναστασίου (Α.Β. 051325), Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ως Πρόεδρος, χωρίς αναπληρωτή.

2. ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ηλία (Α.Δ.Τ. ΑΜ 200329), Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ως Αντιπρόεδρος, χωρίς αναπληρωτή.

3. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. ΑΜ 084146), Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρ- μάκων (Ε.Ο.Φ.), με αναπληρωτή τον ΠΑΛΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 760496), Αντιπρόεδρο του Ε.Ο.Φ.

4. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Σ 630409), Φαρμακοποιός - Διευθύνων Σύμβουλος του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ.) με αναπληρώτρια την ΒΑΛΣΑΜΗ ΕΙΡΗΝΗ του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΑ 047277), Βιολόγο, Ειδικό Σύμβουλο του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολο- γίας (Ι.Φ.Ε.Τ.).

5. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ του Χρήστου (Α.Δ.Τ. ΑΙ 677058), Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, χωρίς αναπληρωτή.

6. ΘΗΡΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Αθανασίου (Α.Δ.Τ. Χ 169363), Γενικός Ιατρός Διευθυντής Ε.Σ.Υ. - Γενικός Γραμματέας της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (Ι.Ε.Α.), με αναπληρωτή τον ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του Βασιλείου (Α.Δ.Τ. ΑΒ 981745), Σύμβουλο Ηλεκτρονικής Υγείας της Ι.Ε.Α.

7. ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου (Α.Δ.Τ. Φ 088283), Διευθυντής του Τομέα Επαγγελματικής και Βι- ομηχανικής Υγιεινής του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής - Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), με αναπληρωτή τον ΥΦΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Περικλή (Α.Δ.Τ. ΑΚ 219661), Καρδιολόγο - Διευθυντή του Αιμοδυναμικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» - Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.).

8. ΛΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Σπυρίδωνος (Α.Δ.Τ. Χ 581680), Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), με αναπληρώτρια την ΚΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του Νικολάου (Α.Δ.Τ. ΑΒ 633999) Προϊσταμένη του Τμήματος Φαρμακευτικού Σχεδιασμού και Διάθεσης Φαρμάκων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

9. ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ του Φιλίππου (Α.Δ.Τ. Χ 626446), Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Ειδικών Εφαρμογών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), με αναπληρώτρια την ΠΑΝΟΥ ΑΝΤΙΟ- ΠΗ του Σπυρίδωνος (Α.Δ.Τ. ΑΙ 581235), Προϊσταμένη του Τμήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

10. ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Αθανασίου (Α.Δ.Τ. Χ 648495), Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φαρμάκου του

Υπουργείου Υγείας, με αναπληρώτρια την ΣΙΑΚΟΤΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΑ του Δημοσθένη (Α.Δ.Τ. ΑΗ 523712), Προϊσταμένη του Τμήματος Φαρμάκου της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Υπουργείου Υγείας.

11. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΗ 676184), ο οποίος υπηρετεί στο Γραφείο Υφυπουργού Υγείας, χωρίς αναπληρωτή, ως επιστήμονας με εμπειρία σχετική με το έργο της Επιτροπής.

12. ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αγαθοκλή (Α.Δ.Τ. ΑΗ 639675), ο οποίος υπηρετεί στο Γραφείο Υπουργού Υγείας, χωρίς αναπληρωτή, ως επιστήμονας με εμπειρία σχετική με το έργο της Επιτροπής.

13. ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου (Α.Δ.Τ ΑΚ 036519), ο οποίος υπηρετεί στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, χωρίς αναπληρωτή, ως επι- στήμονας με εμπειρία σχετική με το έργο της Επιτροπής.

14. ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. ΑΝ 139059), η οποία υπηρετεί στο Γραφείο Γενικού Γραμ- ματέα Υπηρεσιών Υγείας, χωρίς αναπληρωτή, ως επιστή- μονας με εμπειρία σχετική με το έργο της Επιτροπής.

15. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. ΑΖ 085676), υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανθρω- πίνου Δυναμικού Νομικών Προσώπων, χωρίς αναπλη- ρωτή, ως επιστήμονας με εμπειρία σχετική με το έργο της Επιτροπής.

16. ΠΕΝΤΑΦΡΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. Ξ 209254), Εντεταλμένος Σύμβουλος της Πανελλήνι- ας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.), με αναπλη- ρωτή τον ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Μιχαήλ (Α.Δ.Τ. Σ 687093), Εντεταλμένο Σύμβουλο της Π.Ε.Φ.

17. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΣ του Θεοχάρη (Α.Δ.Τ. ΑΚ 840744), Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτι- κών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.), με αναπληρωτή τον ΦΙΛΙΩΤΗ ΣΠΥΡΟ-ΔΙΟΝΥΣΙΟ του Διονυσίου (Α.Δ.Τ. ΑΒ 049731), Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Συνδέσμου Φαρ- μακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.).

18. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ Πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.).

19. ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. ΑΕ 045028), Φαρμακοποιός, Πρόεδρος της Πανελλήνι- ας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Π.Ε.Φ.Ν.Ι.) με αναπληρώτρια την ΓΚΩΓΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. ΑΙ 169572), Φαρμακοποιό, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» Αντιπρόε- δρο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευ- τικών Ιδρυμάτων (Π.Ε.Φ.Ν.Ι).

20. ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Νικολάου (Α.Δ.Τ. ΑΒ 215908), Καρδιολόγος, Εκπρόσωπος του Πανελ- ληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), με αναπληρωτή τον ΚΟΡΩΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ. ΑΗ 129755), Καρδιολόγο, Εκπρόσωπο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.).

21. ΠΑΠΑΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Πα- ναγιώτη (Α.Δ.Τ. ΑΕ 036007), Πρόεδρος του Pharma Innovation Forum (Φόρουμ Φαρμακευτικής Καινοτομί- Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 57/30.01.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 267

  ας) με αναπληρωτή τον ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΠΑΣΧΑΛΗ (ΑΚΗ) του Θωμά (Α.Δ.Τ. ΑΚ 623816), μέλος ΔΣ του Pharma Innovation Forum (Φόρουμ Φαρμακευτικής Καινοτομίας).

22. ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Παναγιώτη (Α.Δ.Τ. ΑΜ 236549), Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Παρο- χής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

23. ΘΕΑΝΩ ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ του Εμμανουήλ (Α.Δ.Τ. ΑΒ 334712), Αντιπρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).

24. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παύλου (Α.Δ.Τ.: ΑΑ 079278) Πρόεδρος του Δ.Σ του Συλλόγου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (Σ.Α.Φ.Ε.Ε.) με αναπληρωτή τον ΑΥΓΕΡΙΝΟ ΑΝΤΩΝΙΟ του Νικολάου (Α.Δ.Τ.: ΑΒ 291460), μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων.

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Ιανουάριος 31, 2020