Εγγραφή | Είσοδος

>Σχετικά Με Τη Θεώρηση Συνταγών Φαρμάκων

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
& ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄& Β’

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 101 10
Πληροφορίες: A. Καραμπλιάνη
Τηλέφωνο : 210-3368161
Fax :210-3368186
Email : asfasth@ggka.gr

Αθήνα, 15 /6/2010
Αριθ. Πρωτ: Φ. 42000/οικ.15230/1824

ΠΡΟΣ: Ως πίνακα Διανομής

ΚΟΙΝ: 1. Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Πειραιώς 134 Αθήνα 118 54
2. Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής
Μυλλέρου 1 & Αγησιλάου
Αθήνα 104 36
3. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
Πλουτάρχου 3 Αθήνα 106 75

Θέμα: Σχετικά με τη θεώρηση συνταγών φαρμάκων

Σας γνωρίζουμε ότι στο ν. 3846/2010(ΦΕΚ Α, 66) περιλαμβάνονται και οι διατάξεις του άρθρου 32 με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα ελέγχου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

Ειδικότερα από την παρ. 2 του άρθρου 32 και στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για τον εξορθολογισμό των δαπανών φαρμακευτικής περίθαλψης, καθιερώνεται η υποχρέωση θεώρησης των συνταγών. Συνταγές φαρμάκων η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 150,00 € δεν εκτελούνται από τον φαρμακοποιό, εφόσον δεν είναι θεωρημένες και σε περίπτωση εκτέλεσής τους δεν δικαιολογείται η αξίωση του σχετικού ποσού από τον ασφαλιστικό φορέα.

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών σας, διοικητικών και υγειονομικών καθώς και των συνεργαζόμενων με οποιαδήποτε σχέση με το φορέα σας ιατρών – ελεγκτών ιατρών – φαρμακοποιών, για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω.

Θεωρούμε επιβεβλημένο στην παρούσα φάση και για την καλλίτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων σας και την αποφυγή ταλαιπωρίας αυτών και μάλιστα σε απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές, οι διοικήσεις των φορέων σας να συνεργασθούν, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να ελέγχονται οι συνταγές φαρμάκων φορέων που δεν διαθέτουν ελεγκτές γιατρούς, από ελεγκτές άλλου φορέα που διαθέτει αντίστοιχους γιατρούς.
Ακόμη μπορεί να εξετασθεί η δυνατότητα αποστολής με ΦΑΞ της συνταγής στη κεντρική υπηρεσία του φορέα, να γίνεται η θεώρηση από τον αρμόδιο ελεγκτή γιατρό και στη συνέχεια να επιστρέφεται, με φαξ, και να επισυνάπτεται στην πρωτότυπη συνταγή η οποία εκτελείται από το φαρμακοποιό.

Επισημαίνεται ότι, για τις συνταγές που περιέχουν φάρμακα που αναφέρονται στην κυα Φ.80000/οικ.11385/1394/ΦΕΚ 569/Β/2010 και τα οποία προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων ή τα ιδιωτικά φαρμακεία με τη διαδικασία του «στερείται» δεν απαιτείται θεώρηση.

Επίσης, δεν απαιτείται θεώρηση για τα φάρμακα που χορηγούνται μέσω του φαρμακείου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των παραπάνω αναφερομένων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΔΡΕΤΤΑ

Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
4. ΥΠΕΔΥΦΚΑ 
Α) Δ/νση Κεντρική Υπηρεσίας
Β) Δ/νση Περιφέρειας Αττικής
5. Δ/νση Ασφαλ. Ασθένειας
& Μητρότητας
Τμήμα A΄ & Β΄

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Ιούνιος 25, 2010