Εγγραφή | Είσοδος

Σύσταση και ορισμός μελών της Εθνικής Επιτροπής Αντιβιογράμματος

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Ελλάδα συνεχίζει να έχει την πρωτιά της στην υπερκατανάλωση αντιβιοτικών με 31,6 ημερήσιες δόσεις, με τη Ρουμανία και Κύπρο στη δεύτερη και τρίτη θέση, αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας τις παρατηρήσεις ότι η νότια και νοτιοανατολική Ευρώπη, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα μικροβιακής αντίστασης στα αντιβιοτικά.
  

 Με το δεδομένο αυτό ο Γ.Γ του Υπουργείου Υγείας κος Γ. Γιαννόπουλος προχώρησε σε σύσταση κ ορισμό μελών της Εθνικής Επιτροπής Αντιβιογράμματος (ΑΔΑ: ΩΠ89465ΦΥΟ-3ΕΠ, αρ. πρωτ.  οικ.59315/02-08-2017) με διετή θητεία, που θα γνωμοδοτήσει στο ΚΕΣΥ για μια σειρά απο τεχνικές δράσεις, σε συντονισμό με τα ευρωπαϊκά όργανα, προκειμένου να ενταθούν οι προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος.

Συγκεκριμένα, η νέα επιτροπή, θα γνωμοδοτήσει για:

·         Την εναρμόνιση σε επίπεδο Ευρώπης των τεχνικών /διαδικασιών εκτέλεσης του αντιβιογράμματος.

·         Την παροχή τεχνικών συμβουλών για το αντικείμενο στα Κλινικά Εργαστήρια. 

·         Τη διευθέτηση ζητημάτων που δημιουργούνται από την εμφάνιση ενός νέου μηχανισμού αντοχής στα αντιβιοτικά. 

·         Την αξιολόγηση νέων (αυτόματων) τεχνικών. 

·         Την ανάπτυξη της επικοινωνίας του εργαστηρίου με τους κλινικούς γιατρούς σε θέματα αξιολόγησης του αντιβιογράμματος. 

·         Την επικοινωνία με την EUCAST και τους λοιπούς διεθνείς οργανισμούς.

·         Τη συνεργασία με τα κτηνιατρικά εργαστήρια στα πλαίσια της στρατηγικής της Ενιαίας Υγείας. 

 

Με τη σχετική απόφαση του γενικού γραμματέα Υγείας Γιώργου Γιαννόπουλου, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Αντιβιογράμματος, ορίστηκε ο κ. Γεώργιος Δαΐκος, Καθηγητής Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., με αναπληρωτή τον Άγγελο Πεφάνη, Λοιμωξιολόγο,-Συντονιστή Διευθυντή της Παθολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία».

Μέλη της επιτροπής ορίστηκαν οι:
 

  1. Ευθυμία Πετεινάκη, Καθηγήτρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Π.Γ.Ν. Λάρισας, με αναπληρώτρια την Ίριδα Σπηλιοπούλου, Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Π.Γ.Ν. Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» . 
  2. Λουκία Ζέρβα, Αναπλ. Καθηγήτρια Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., ως εκπρόσωπος της Εταιρείας Κλινικής Μικροβιολογίας και Εργαστηριακής Διαγνωστικής (Ε.Κ.Μ.Ε.Δ.), με αναπληρώτρια την Ευσταθία Περιβολιώτη, Βιοπαθολόγο - Κλινική Μικροβιολόγο, Διευθύντρια στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ως εκπρόσωπος της Εταιρείας Κλινικής Μικροβιολογίας και Εργαστηριακής Διαγνωστικής (Ε.Κ.Μ.Ε.Δ.). 
  3. Ευαγγελία Λεμπέση, Διευθύντρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ», με αναπληρώτρια την Ευαγγελία Πλατσούκα, Συντ. Διευθύντρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ». 
  4. Κυριακή Τρυφινοπούλου, Ιατρός Βιοπαθολόγος ως εκπρόσωπο του ΚΕΕΛΠΝΟ, με αναπληρωτή τον Αλκιβιάδη Βατόπουλο, Καθηγητή Μικροβιολογίας Δημόσιας Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) και του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (Κ.Ε.Δ.Υ.), ως εκπρόσωπος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) και του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (Κ.Ε.Δ.Υ.). 
  5. Μάρκος Μαραγκός, Αναπλ. Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Π.Γ.Ν. Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», με αναπληρωτή τον Αχιλλέα Γκίκα, Καθηγητή Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης, Π.Γ.Ν. Ηρακλείου. 
  6. Μαρία Τσολιά, Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., Διευθύντρια της Β΄ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ», με αναπληρώτρια την Βασιλική Παπαευγγέλου, Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., Διευθύντρια της Γ΄ Πανεπιστημιακής Κλινικής του Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ». 

 Επισημαίνεται ότι , σύμφωνα με στοιχεία του ECDC, για το έτος 2015 η κατανάλωση αντιβιοτικών στην κοινότητα (εκτός νοσοκομείων) κυμάνθηκε από 10,7 DDD (Defined Daily Dose) στην Ολλανδία ως 36,1 DDD στην Ελλάδα, ποσοστό τριπλάσιο και αυξημένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Συγχρόνως, ο μέσος ευρωπαϊκός όρος βρίσκεται περίπου στο 22,4 DDD.  Κατά τη διάρκεια της τετραετίας 2011-2015, η κατανάλωση αντιβιοτικών εκτός νοσοκομείων δεν παρουσίασε σημαντικές αυξητικές ή πτωτικές τάσεις στα περισσότερα κράτη της ΕΕ., ενώ για το ίδιο διάστημα, ομοίως η κατανάλωση αντιβιοτικών στα νοσοκομεία δεν έδειξε κάποια αξιοσημείωτη διαφορά στο σύνολο της ΕΕ (Ωστόσο, φαίνεται ότι η Δανία και η Μάλτα παρουσίασαν αυξητική τάση ενώ η Φινλανδία και το Λουξεμβούργο πτωτική).

 Την σχετική απόφαση μπορείτε να δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Αύγουστος 18, 2017