Εγγραφή | Είσοδος

Τελείωσε Ο Πρώτος Μεγάλος Διαγωνισμός Της ΕΠΥ Για Την Προμήθεια Φαρμάκων Στα Δημόσια Νοσοκομεία

Σήμερα 18.11.2011, στα Γραφεία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ) του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Υ.Υ.Κ.Α), ολοκληρώθηκε με απόλυτη
επιτυχία ο κύκλος των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών (e-Αuctions), που ξεκίνησε τη
Δευτέρα 14.11.2011 για την προμήθεια έντεκα (11) δραστικών ουσιών με
προϋπολογισθείσα δαπάνη 86.634.019€, όπως υπολογίστηκε με βάση τις τρέχουσες τιμές
του Δελτίου Τιμών Φαρμάκων του Υ.Υ.Κ.Α.

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το Δελτίο Τύπου της Ε.Π.Υ:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΥ 18.11.2011

Πηγή: ΕΠΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Σάββατο, Νοέμβριος 19, 2011