Εγγραφή | Είσοδος

Το νέο ΔΣ της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας

Συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.). Σκοπός του Ε.Κ.Α.Π.Υ. είναι ο κεντρικοποιημένος στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός του οικονομικού και εφοδιαστικού κύκλου προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών, του συστήματος υγείας, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των αναλώσεών τους στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.

Για να δείτε την απόφαση πατήστε ΕΔΩ και για τον σχετικό νόμο που αφορά το Ε.Κ.Α.Π.Υ. πατήστε ΕΔΩ  (ΜΕΡΟΣ Γ΄σελ 7)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Πέμπτη, Δεκέμβριος 21, 2017