Εγγραφή | Είσοδος

Υπουργική Απόφαση για τα ΜΗΣΥΦΑ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ , Αριθμός 1761/22.5.2017,  η Υπουργική Απόφαση σχετικά με τις «Διατάξεις τρόπου και διαδικασίας καθορισμού ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης και ανώτατης νοσοκομειακής τιμής καθώς και διάθεσης για τα «μη συνταγογραφούμενα φάρμακα» (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ)»

Ο τρόπος διαμόρφωσης της Ανώτατης Υποχρεωτικής Νοσοκομειακής Τιμής περιγράφεται στο Άρθρο 3 , ενώ στο Άρθρο 5 περιγράφεται η «Διαδικασία έκδοσης και αναθεώρησης καταλόγου».

Στην παρ.7 , άρθρο 5 αναφέρεται πώς «Έως την πρώτη εφαρμογή της τιμολόγησης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο , τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ διατηρούν την ως ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης και ως ανώτατη νοσοκομειακή τιμή , την αντίστοιχη  τιμή που έλαβαν στο τελευταίο Δελτίο Τιμών που εκδόθηκε έως τη δημοσίευση του ν. 4472/2017»

Σας παραθέτουμε το σχετικό ΦΕΚ 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Μάιος 26, 2017