Εγγραφή | Είσοδος

Φάρμακα Υψηλού Κόστους Του Ν. 3816/2010

 

(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

 Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα                            Τηλ/Φαξ: 210-7753104

http://www.pefni.gr                                                         E-MAIL: pefni@ath.forthnet.gr

 

 

 

Αθήνα  5-3-2013

Αρ. Πρωτ. 429

 

Προς τον  Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας

κ. Μ. Σαλμά

Θέμα: Φάρμακα υψηλού κόστους του Ν. 3816/2010

Κύριε Υπουργέ

Μετά την συνάντηση μας στις 18 Φεβρουαρίου στο αμφιθέατρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αναμένουμε την συμπληρωματική απόφαση ή εγκύκλιο ή έκδοση Φ.Ε.Κ., η οποία να επιτρέπει την χορήγηση των παρακάτω φαρμάκων που εξαιρέθηκαν του Ν.3816/2010, βάσει του ΦΕΚ Β 235/7-2-2013, από τα φαρμακεία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.: 

Τα φάρμακα για το AIDS, οι αντιαιμορροφιλικοί παράγοντες , οι αυξητικές ορμόνες, οι ανταγωνιστές της αυξητικής ορμόνης και  διαλύματα παρεντερικής διατροφής

Η πραγματικότητα παραμένει ότι για τα φάρμακα που διαγράφηκαν δεν υπάρχει πλέον καμιά νόμιμη διαδικασία εκτέλεσης συνταγών και χορήγησής τους σε εξωτερικούς ασθενείς από τα φαρμακεία των νοσοκομείων.

Κατά συνέπεια τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ, των οποίων τα φαρμακεία εξυπηρετούν και εκτελούν συνταγές εξωτερικών ασθενών, όπου συνταγογραφούνται τα παρακάτω φάρμακα διατρέχουν τον κίνδυνο να μην αποζημιωθούν από τους Φ.Κ.Υ.

Παρακαλούμε για τις δικές σας, άμεσες ενέργειες, ώστε το παραπάνω θέμα να διευθετηθεί.

 

Η πρόεδρος

 

Ειρήνη Τσικαλάκη

 

 

 

Κοινοποίηση :

 

Υπουργό  Υγείας κ. Α. Λυκουρέντζο

Γεν .Γραμμ. Υπουργείου Υγείας κ. Π. Καλύρη

Γεν. Γραμμ. Δημ. Υγείας κ. Χ. Παπανικολάου

 

 

 

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Μάρτιος 6, 2013