Εγγραφή | Είσοδος

Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Θόδωρο Σκυλακάκη, του Υπουργού Υγείας, κ. Αθανάσιο Πλεύρη και το Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωστή Χατζηδάκη, οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί και οι βοηθοί φαρμακείου των δημόσιων νοσοκομείων κατατάσονται στην Γ' κατηγορία και τους χορηγείται επίδομα ύψους 150€.

Η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ήταν πάγιο αίτημα του κλάδου, ενώ επανηλλημένες ήταν οι παρεμβάσεις της ΠΕΦΝΙ προς το Υπουργείο Υγείας, που στοχεύαν στο να αναδείξουν τις δύσκολες και συχνά επικίνδυνες συνθήκες στις οποίες καλούνται οι εργαζόμενοι στα νοσοκομειακά φαρμακεία να ασκήσουν τα καθήκοντά τους.

Η χορήγηση του επιδόματος αυτού αποτελεί υλική αλλά και ηθική αναγνώριση της προσφοράς του κλάδου διαχρονικά, αλλά και ιδιαίτερα στη δύσκολη αυτή εποχή για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Παρακάτω η ΚΥΑ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Δευτέρα, Φεβρουάριος 13, 2023