Εγγραφή | Είσοδος

>Χορήγηση Φαρμάκων Από Φαρμακεία Κρατικών Νοσοκομείων

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

>

(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα Τηλ/Φαξ: 210-7753104
http://www.pefni.gr E-MAIL: pefni@ath.forthnet.gr

Αθήνα 14 /2 /2008
Αρ. Πρωτ. 103

Προς : τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο

Θέμα : Χορήγηση Φαρμάκων από Φαρμακεία Κρατικών Νοσοκομείων

Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο, σημαντικός αριθμός ασθενών της πρόνοιας και των ασφαλιστικών ταμείων να προσέρχεται κάθε φορά, για την εκτέλεση των συνταγών τους σε διαφορετικό νοσοκομείο απ’ αυτό από το οποίο παρακολουθείται και εκδίδεται η συνταγή τους ή σε τελείως απομακρυσμένο από τον τόπο διαμονής τους.

Η δυνατότητα η οποία παρέχεται σήμερα σε αυτούς τους ασθενείς να εκτελούν τις συνταγές τους σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, έχει σαν συνέπεια αφενός μεν να υπάρχει περιορισμένη δυνατότητα ελέγχου των συνταγών μιας και δεν υπάρχει ιστορικό του ασθενούς(κυρίως στους απόρους), αφετέρου δε να προκαλείται πρόβλημα στον προγραμματισμό των προμηθειών, για τον λόγο ότι τα φάρμακα τα οποία χορηγούνται στους ασθενείς των ασφαλιστικών ταμείων, είναι υψηλού κόστους, απαιτούν ειδικές συνθήκες φύλαξης και κατά συνέπεια οι παραγγελίες τους γίνονται σε μικρές ποσότητες.

Το γεγονός ότι στον κατάλογο των φαρμάκων τα οποία χορηγούνται από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων προστίθενται συνεχώς νέα και άρα νέες κατηγορίες ασθενών, σε συνδυασμό με την απουσία ελεγκτικής διαδικασίας κατά την συνταγογράφηση και το γεγονός ότι το προσωπικό των φαρμακείων μειώνεται συνεχώς, έχουν φέρει τα πράγματα σε οριακό σημείο. Το φαινόμενο της συνταγογράφησης εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων ΕΟΦ είναι καθημερινό πλέον φαινόμενο και παρά τα επανειλημμένα ερωτήματα τα οποία έχουμε θέσει για το θέμα αυτό προς κάθε αρμόδιο (τέσσερις φορές), δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση μέχρι σήμερα.

Η προσέλευση των εξωτερικών ασθενών είναι καθημερινή καθ’όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια κατάσταση χάους με συνέπεια να είναι αδύνατη και η σωστή εκτέλεση των συνταγών(έλεγχος) αλλά και η εξυπηρέτηση των νοσηλευόμενων ασθενών του νοσοκομείου να είναι πλημμελής. Ασφαλισμένοι οι οποίοι ανήκουν στα ταμεία στρατιωτικών, αστυνομικών κλπ και οι οποίοι παρακολουθούνται από ιατρούς των αντίστοιχων στρατιωτικών νοσοκομείων, προσέρχονται και αυτοί στα κρατικά νοσοκομεία για την εκτέλεση των συνταγών τους διότι τα φαρμακεία των στρατιωτικών νοσοκομείων αρνούνται την χορήγηση φαρμάκων παρά το γεγονός ότι τα στρατιωτικά νοσοκομεία έχουν την υποχρέωση της νοσηλείας τους.

Επίσης ασθενείς οι οποίοι των οποίων οι συνταγές έχουν εκδοθεί από μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία (ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΥΓΕΙΑ, ΕΡ. ΝΤΥΝΑΝ, ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ κλπ) προσέρχονται και αυτοί για την εκτέλεση των συνταγών τους στα φαρμακεία των δημοσίων νοσοκομείων. Γιατί άραγε τα ιδιωτικά νοσοκομεία αρνούνται να λειτουργήσουν τα νοσοκομειακά τους φαρμακεία σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν οι διατάξεις του νόμου και γιατί η Πολιτεία ανέχεται αυτή την κατάσταση;

Με βάση τα όσα σας αναφέρουμε ανωτέρω θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε για τα εξής:

1.Οι ασθενείς με βιβλιάρια απορίας ή των ασφαλιστικών ταμείων να προσέρχονται υποχρεωτικά για την εκτέλεση των συνταγών τους μόνο στα νοσοκομεία όπου έχουν συνταγογραφηθεί τα φάρμακα τους. Μόνο στην περίπτωση όπου το φαρμακείο του νοσοκομείου δεν έχει το φάρμακο και με την γνωστή διαδικασία (ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ), θα μπορεί να απευθύνεται στο αμέσως πλησιέστερο φαρμακείο κρατικού νοσοκομείου.

2.Με απόφαση της διοίκησης του κάθε νοσοκομείου και ανάλογα με τις συνθήκες, να ορισθούν συγκεκριμένες ημέρες και ώρες όπου θα προσέρχονται οι εξωτερικοί ασθενείς στο φαρμακείο του νοσοκομείου κατ΄αντιστοιχία της λειτουργίας των εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου(πχ τρεις ημέρες τη εβδομάδα, 9.00 – 14.00).

3.Να εκτελούν συνταγές των ασφαλισμένων τους και τα στρατιωτικά και τα αμιγώς πανεπιστημιακά νοσοκομεία και τα ιδιωτικά θεραπευτήρια όχι να επιβαρύνονται οικονομικά και λειτουργικά μόνο τα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Σημειωτέον ότι η δαπάνη για την εξυπηρέτηση αυτών των συνταγών είναι περίπου 250 εκ. € ετησίως.

4.Να εφαρμοσθεί η σχετική διάταξη του άρθρου 26 του ν.3457/2006 « Σε εξωτερικούς ασθενείς που είναι ασφαλισμένοι του Δημοσίου και όλων των φορέων και κλάδων ασφάλισης ασθενείας χορηγούνται, χωρίς συμμετοχή των ασφαλισμένων, από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΊΑ, ιδιοσκευάσματα υψηλού κόστους…»

Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ……………….. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Dr ΝΙΚΟΣ ΛΑΚΚΑΣ ………….. ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ MSc

Κοινοποίηση:
1.ΥΥΚΑ
Υφυπουργό Υγείας κ. Γ. Παπαγεωργίου
Υφυπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γ. Κωνσταντόπουλο
Γ. Γ. κ. Α. Καλογερόπουλο
Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας
Δ/νση φαρμάκων & Φαρμακείων
3.Ε.Ο.Φ.
Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Β. Κοντοζαμάνη
4.Σ.Ε.Υ.Υ.Π.
Γ. Δ/ντή κ. Μ. Σαμπατακάκη
5. Γρ. Πολιτικών Κομμάτων
6. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Γεν. Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Δημ. Μαμμωνά

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τρίτη, Μάρτιος 4, 2008