Εγγραφή | Είσοδος

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη διοίκηση, τα οικονομικά και τις πολιτικές Υγείας 2014, ΕΣΔΥ

Το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας 2014 με θέμα : «Υγεία 2020 από τη Ρητορική στην Τεκμηρίωση για το Μέλλον του Υγειονομικού Τομέα» της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) θα πραγματοποιηθεί στις 18 – 20 Δεκεμβρίου 2014, στο ξενοδοχείο HILTON, στην Αθήνα.
Ακολουθεί το πρόγραμμα:

https://www.scribd.com/doc/250232632/10th-ESDY-Programme

Στα πλαίσια του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν 7 εξειδικευμένα προσυνεδριακά φροντιστήρια, τα οποία θα διεξαχθούν παράλληλα, στο Athens Hilton στις 17 Δεκεμβρίου 2014 από τις 10.00 έως τις 18.00

• 1ο Προσυνεδριακό Φροντιστήριο
ADVANCED HEALTH ECONOMICS
(in English)
Συντονιστής: Tryfon Beazoglou

• 2ο Προσυνεδριακό Φροντιστήριο
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
(Market Access)
Συντονίστρια: Αγγελική Αγγέλη

• 3ο Προσυνεδριακό Φροντιστήριο
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
με ειδική αναφορά στο Horizon 2020
Συντονιστής: Χρήστος Λιονής

• 4ο Προσυνεδριακό Φροντιστήριο
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
(Regulatory Affairs)
Συντονιστής: Αντώνης Καρόκης

• 5ο Προσυνεδριακό Φροντιστήριο
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ
μεθοδολογία και εκπαίδευση σε τεχνικές & εργαλεία αξιολόγησης της ποιότητάς τους και της σχετικής βιβλιογραφίας
Συντονιστής: Χρήστος Λιονής

• 6ο Προσυνεδριακό Φροντιστήριο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
και διαχείριση νοσοκομειακών προϋπολογισμών
Συντονίστρια: Όλγα Οικονόμου

• 7ο Προσυνεδριακό Φροντιστήριο
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
για το γιατρό και τον ασθενή
Συντονιστές:
Λευτέρης Θηραίος, Αλέξανδρος Μπέρλερ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τρίτη, Δεκέμβριος 16, 2014