Εγγραφή | Είσοδος

18 Νοεμβρίου Ευρωπαϊκή Ημέρα Αντιβιοτικών

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Η μικροβιακή αντοχή στα αντιβιοτικά αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα και απειλή για τη δημόσια υγεία. Η European Association of Hospital Pharmacists (EAHP) και η ΠΕΦΝΙ τονίζουν τη σημασία των ομάδων επιτήρησης των αντιβιοτικών (antibiotic stewardship), στις οποίες ενεργά μέλη είναι οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί.

Η θεσμοθέτηση στην Ελλάδα των ΟΕΚΟΧΑ αποτελεί παράδειγμα διεπιστημονικής συνεργασίας στο νοσοκομειακό περιβάλλον, προς όφελος του ασθενή, που οφείλουμε να υποστηρίξουμε. Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί διαθέτουμε την απαραίτητη γνώση και εμπειρία για να αντιμετωπίσουμε την αύξηση των λοιμώξεων με στελέχη ανθεκτικά στα αντιβιοτικά και ήδη συμμετέχουμε ενεργά στην προώθηση της συνετής χρήσης αντιβιοτικών στα νοσοκομεία.

Παρόλα αυτά η παροχή εξειδικευμένης και πιστοποιημένης εκπαίδευσης στους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς είναι πολύ σημαντική και αναδεικνύει την ανάγκη για τη θεσμοθέτηση της ειδικότητας του νοσοκομειακού φαρμακοποιού.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Νοέμβριος 18, 2020