Εγγραφή | Είσοδος

Eρωτηματολόγιο σχετικά με τα ψευδεπίγραφα φάρμακα


Συμμετοχή σε έρευνα της ΕΑΗΡ σχετικά με την Ντιρεκτίβα για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα

 

Με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2011/62/EU1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προστασία του ασθενή από ψευδεπίγραφα φάρμακα (Falsified medicines directive) και τον κανονισμό (Delegate Regulation), που εκδόθηκε στη συνέχεια, καθορίστηκαν μια σειρά από υποχρεώσεις για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα η Ελλάδα οφείλει να επιτύχει την εφαρμογή της παραπάνω Οδηγίας μέχρι το 2025, όμως έχει τεθεί ως Εθνικός στόχος το 2021. Τον συντονισμό σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τον έχει αναλάβει η οργάνωση European Medicines Verification Organisation (EMVO) ,ενώ σε εθνικό επίπεδο ορίζονται ή έχουν οριστεί  National Medicines Verification Organisation (NMVO).

Βασική επιδίωξη της ΕΑΗΡ είναι η προώθηση των θέσεων των νοσοκομειακών φαρμακοποιών στο επίπεδο της EMVO και κυρίως η καθιέρωση του Aggregate Barcode, δηλαδή της ύπαρξης ενός Barcode για πολλαπλές συσκευασίες φαρμάκων.

Στα πλαίσια της συνεργασίας της ΕΑΗΡ με την ΕMVO και για να συγκεντρωθούν απαραίτητες πληροφορίες, είναι σημαντικό  να συμπληρωθεί μέχρι τις 20/4 ένα ερωτηματολόγιο από τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς,. 

Το ερωτηματολόγιο είναι σύντομο και μπορείτε να το βρείτε εδώ. 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Απρίλιος 18, 2018