Εγγραφή | Είσοδος

Webinar Επιτάχυνση στην Εφαρμογή της Ψηφιακής Πολιτικής για την Υγεία

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Webinar Επιτάχυνση στην Εφαρμογή της Ψηφιακής Πολιτικής για την Υγεία  HEALTH IT

https://www.healthitconference.gr/?utm_campaign=direct&utm_source=newsletter&utm_medium=email

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Ιούνιος 3, 2020