Εγγραφή | Είσοδος

Νέα Θετική Λίστα Φαρμάκων 23/05/2014

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Νέα Θετική Λίστα Φαρμάκων.

Μπορείτε να δείτε τη σχετική απόφαση παρακάτω:

ΦΕΚ 1277/ Β/20-5-14

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Οκτώβριος 15, 2014