Εγγραφή | Είσοδος

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης 12-8-2014


Εκδόθηκε νέο Δελτίο Τιμών φαρμάκων, με ισχύ για τους προμηθευτές και τα νοσοκομεία στις 18/8/2014.
Παρότι στην απόφαση εφαρμογής αναφέρεται η Νοσοκομειακή Τιμή στο Δελτίο Τιμών δεν υπάρχει.
 
Την απόφαση και το νέο Δελτίο Τιμών μπορείτε να τα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:
 
 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τρίτη, Αύγουστος 12, 2014