Εγγραφή | Είσοδος

Επιτροπή Για Την Τροποποίηση Του Π.Δ.108/1993, Σχετικά Με Τη Συγκρότηση, Οργάνωση Και Λειτουργία Του Νοσοκομειακού Φαρμακείου

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. απόφασης ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.90319/1-10-2013 την οποία μπορείτε να δείτε εδώ που αφορά την Επιτροπή για την τροποποίηση του Π.Δ.108/1993, σχετικά με τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία του Νοσοκομειακού Φαρμακείου, εκδόθηκε η παρακάτω απόφαση:

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Ιούνιος 6, 2014