Εγγραφή | Είσοδος

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου της EAHP

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Η EAHP, προκειμένου να διαμορφώσει κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την εκπαίδευση των νοσοκομειακών φαρμακοποιών, συγκεντρώνει πληροφορίες καλόντας τα μέλη της να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικό με τις εμπειρίες και τις απόψεις τους για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.Το ερωτηματολόγιο αυτό θα βοηθήσει την ΕΑΗΡ να επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική και να βελτιωθεί η δυνατότητα διασυνοριακής κινητικότητας των νοσοκομειακών φαρμακοποιών.

Το ερωτηματολόγιο μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://svy.mk/1JlYONS

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτούνται περίπου 10 λεπτά και τα αποτελέσματα του θα δημοσιοποιηθούν στο συνέδριο της ΕΑΗΡ του Μαρτίου 2016, στη Βιέννη.

Καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης είναι η 11/10/2015.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Πέμπτη, Ιούλιος 2, 2015