Εγγραφή | Είσοδος

Επιστολή της ΠΕΦΝΙ προς τις ΥΠΕ σχετικά με τα είδη διαχείρισης Νοσοκομειακού Φαρμακείου

(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα Τηλ/Φαξ: 210-7753104
www.pefni.gr E-MAIL: pefni@ath.forthnet.gr

Αθήνα , 29/12/2014
Αρ. πρωτ.:575

Προς
κ.κ. Διοικητές 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης & 7ης ΥΠΕ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Νόμου 4316/2014 / άρθρο 5( ΦΕΚ Α 270 / 24-12-14), σχετικά με τα είδη διαχείρισης Νοσοκομειακού Φαρμακείου

Κύριε Διοικητά,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε στον Νόμο 4316/2014(ΦΕΚ Α 270/24-12-2014), που δημοσιεύτηκε προσφάτως, εμπεριέχεται το άρθρο 5 που αφορά τη διαχείριση του Νοσοκομειακού Φαρμακείου σύμφωνα με το οποίο:
«1. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9, στο άρθρο 10, στην παρ. 1 του άρθρου 11 και στην περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 108/1993 διαγράφεται η φράση «και λοιπού υλικού» και αντικαθίσταται από τη φράση «και φαρμακευτικών προϊόντων».
2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 108/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Αποθήκη φαρμάκων τριάντα (30) τ.μ., εξοπλισμένη με προθήκες καλής κατασκευής και ψυγείο, για την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και συντήρηση των φαρμάκων και τράπεζα για την εκτέλεση των συνταγών.»
3. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 108/1993 καταργείται.
4. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 108/1993 καταργείται.
5. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 108/1993 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Διακινούνται φάρμακα, φαρμακευτικά προϊόντα, φάρμακα κλινικών δοκιμών, φαρμακευτικές ουσίες και γενικά τα είδη που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ (εξαιρουμένων των πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας Ε.Ο.Φ.) έως και θ΄, καθώς και τα ιβ΄ και ιγ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1965/1991.»
6. Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 και οι περιπτώσεις α2, α3, ε2, ε3 της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 108/1993 καταργούνται.
7. Η περίπτωση ιζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 108/1993 αντικαθίσταται ως εξής: «ιζ) Γενικό Συνταγολόγιο για Φάρμακα Γενικής Χρήσεως».
8. Η περίπτωση α4 της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 108/1993 τροποποιείται ως εξής: «α4) Εφαρμόζει Μηχανογραφικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ), καταργώντας το πιο πάνω α1
Βιβλίο, με αντίστοιχο πρόγραμμα».

Παρακαλούμε για τις οδηγίες σας προς τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων της Υγειονομικής σας Περιφέρειας, ώστε άμεσα και με αφορμή την διεξαγωγή των ετήσιων απογραφών και λόγω έναρξης του νέου έτους να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την μεταβίβαση των αναφερόμενων αρμοδιοτήτων και των σχετικών υλικών από το Φαρμακευτικό Τμήμα σε άλλη Διαχείριση του Νοσοκομείου.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία & σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά !

Με τιμή

Για το Δ.Σ.

         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δέσποινα Μακριδάκη                                    Βασίλης Γούλας

ΑΠ 575 Ν.4316

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Δευτέρα, Δεκέμβριος 29, 2014