Εγγραφή | Είσοδος

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για Προσλήψεις Φαρμακοποιών

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ η προκήρυξη 4K/2015 , που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων είκοσι έξι (226) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Η προκήρυξη απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Μεταξύ άλλων προκηρύσσονται και 77 θέσεις ΠΕ Φαρμακοποιών, εκ των οποίων οι 62 στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ. Με τον τρόπο αυτό προβλέπεται να καλυφθεί μέρος των ελλείψεων φαρμακοποιών στα δημόσια νοσοκομεία και να αναστραφεί η τάση των τελευταίων 10 χρόνων για συρρίκνωση του κλάδου.

Υπενθυμίζεται ότι βάση του αρθρου 33 του νόμου  4272 (ΦΕΚ 145.Α.11.7.2014) οι θέσεις που προκηρύσσονται στα νοσοκομεία ως ΠΕ φαρμακοποιών μετατρέπονται, μετά την δοκιμαστική υπηρεσία των επιτυχόντων, σε θέσεις του κλάδου νοσοκομειακών φαρμακοποιών και οι υπάλληλοι που τις κατέχουν εντάσονται αυτόματα στον κλάδο των νοσοκομειακών φαρμακοποιών.

Αναμένουμε σύντομα, σε δεύτερη προκήρυξη, να υλοποιηθεί η δέσμευση της πολιτείας για την κάλυψη επιπλέον θέσεων  νοσοκομειακών φαρμακοποιών, καθώς και βοηθών φαρμακείου.

Τις θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης μπορείτε να τις βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

pin_thesewn_4k_2015_el_GR.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τρίτη, Οκτώβριος 13, 2015