Εγγραφή | Είσοδος

Αλληλογραφία

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

>Ενημέρωση Για Τη Διαδικασία Πρόσληψης Επικουρικών Φαρμακοποιών Και Βοηθών Φαρμακείου Στην 3η Υ.ΠΕ.

>Είναι προς υπογραφή η απόφαση για τις προσλήψεις των επικουρικών φαρμακοποιών και των βοηθών φαρμακείου και για την 3η ΥΠΕ Μακεδονίας.

3Η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σελίδες