Εγγραφή | Είσοδος

Αλληλογραφία

>Προτάσεις Προς Τον Πρόεδρο Του ΕΟΦ

>(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα Τηλ/Φαξ: 210-7753104

>Εφημερίες Των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών

>(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα Τηλ/Φαξ: 210-7753104

>Περί Διάθεσης Εμβολίων – Συνέχεια Αλληλογραφίας

>

(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα Τηλ/Φαξ: 210-7753104

http://www.pefni.gr E-MAIL: pefni@ath.forthnet.gr

 

>Απάντηση Κ. Υφυπουργού Στο Έγγραφο Της ΠΕΦΝΙ-Ένωσης "Περί Διάθεσης Εμβολίων"

>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αθήνα 20/10/06

Αριθμ. Πρωτ.: Υ1/Γ.Π. 115883

Σχετ. 115925

 

ΠΡΟΣ: (Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)

>Παροχή Διευκρινήσεων Σχετικά Με Την Εφαρμογή Του Νόμου 3457/8-05-06

>Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα, Τηλ/Φαξ:210-7753104

Σελίδες