Εγγραφή | Είσοδος

Αλληλογραφία

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

>"Στρογγυλό Τραπέζι" Της Π.Ε.Φ.Ν.Ι. Στα Πλαίσια Του 14ου Πανελλήνιου Συνέδριου Της Π.Ε.Φ.

>Η ΠΕΦΝΙ-Ένωση απέστειλε επιστολή που αφορά το 14 Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΕΦ (βλ. το ηλεκτρονικό μήνυμα που ακολουθεί) και έχει κοινοποιηθεί στην διοργανώτρια εταιρεία «Κ.

Σελίδες