Εγγραφή | Είσοδος

Δελτία τιμών φαρμάκων

Διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων 25-7-2016

Εκδόθηκε νέο (διορθωτικό) Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, το οποίο ισχύει:
Για τους ΚΑΚ και τα Νοσοκομεία από 28-07-2016.
Για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς από 28-07-2016
Για τα φαρμακεία από  28-07-2016

Μπορείτε να δείτε την απόφαση   εδώ

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 3-6-2016


Εκδόθηκε νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, το οποίο ισχύει:
Για τους ΚΑΚ και τα Νοσοκομεία από 9-6-2016.
Για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς από 26-6-2016
Για τα φαρμακεία από 21-7-2016

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης 12-8-2014


Εκδόθηκε νέο Δελτίο Τιμών φαρμάκων, με ισχύ για τους προμηθευτές και τα νοσοκομεία στις 18/8/2014.
Παρότι στην απόφαση εφαρμογής αναφέρεται η Νοσοκομειακή Τιμή στο Δελτίο Τιμών δεν υπάρχει.
 
Την απόφαση και το νέο Δελτίο Τιμών μπορείτε να τα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους: