Εγγραφή | Είσοδος

Δελτία τιμών φαρμάκων

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 3-6-2016


Εκδόθηκε νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, το οποίο ισχύει:
Για τους ΚΑΚ και τα Νοσοκομεία από 9-6-2016.
Για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς από 26-6-2016
Για τα φαρμακεία από 21-7-2016

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης 12-8-2014


Εκδόθηκε νέο Δελτίο Τιμών φαρμάκων, με ισχύ για τους προμηθευτές και τα νοσοκομεία στις 18/8/2014.
Παρότι στην απόφαση εφαρμογής αναφέρεται η Νοσοκομειακή Τιμή στο Δελτίο Τιμών δεν υπάρχει.
 
Την απόφαση και το νέο Δελτίο Τιμών μπορείτε να τα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:
 
 

Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης


Εκδόθηκε νέο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων η ισχυς του οποίου ξεκινά για τους προμηθευτές των νοσοκομείων στις 5-6-2014.
Τη σχετική απόφαση και τους πίνακες μπορείτε να τους μεταφορτώσετε από τον παρακάτω συνδέσμο:

Δελτία τιμών Φαρμάκων