Εγγραφή | Είσοδος

Δελτία τιμών φαρμάκων

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης 12-8-2014


Εκδόθηκε νέο Δελτίο Τιμών φαρμάκων, με ισχύ για τους προμηθευτές και τα νοσοκομεία στις 18/8/2014.
Παρότι στην απόφαση εφαρμογής αναφέρεται η Νοσοκομειακή Τιμή στο Δελτίο Τιμών δεν υπάρχει.
 
Την απόφαση και το νέο Δελτίο Τιμών μπορείτε να τα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:
 
 

Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης


Εκδόθηκε νέο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων η ισχυς του οποίου ξεκινά για τους προμηθευτές των νοσοκομείων στις 5-6-2014.
Τη σχετική απόφαση και τους πίνακες μπορείτε να τους μεταφορτώσετε από τον παρακάτω συνδέσμο:

Δελτία τιμών Φαρμάκων

Νέα Δελτία Τιμών Φαρμάκων


Η ισχύς των δελτίων τιμών φαρμάκων  αρχίζει για τους παρασκευαστές , συσκευαστές και εισαγωγείς από 17-2-14, για τις φαρμακαποθήκες 26-2-14 και για τα ιδιωτικά φαρμακεία 10-3-14.

Νέο Δελτίο Τιμών

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας http://www.moh.gov.gr/  στο πεδίο ” Τιμές Φαρμάκων” έχει αναρτηθεί το νέο δελτίο τιμών με έναρξη ισχύος 2/9

Νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης

Εκδόθηκε,  νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που περιλαμβάνει και νέα σκευάσματα, γενόσημα και πρωτότυπα. Η ισχύς του ξεκινά από 26/8/2013.