Εγγραφή | Είσοδος

Αρχείο Άρθρων

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PREZOLON

Κατόπιν ενημέρωσης από την εταιρεία TAKEDA EΛΛΑΣ διακόπτεται οριστικά η κυκλοφορία του φαρμακευτικού προϊόντος Prezolon 5MG TAB ΒΤΧ30 (δισκίο περιεκτικότητας 5 mg, δραστική
ουσία: prednisolone).