Εγγραφή | Είσοδος

Ενημέρωση Συναδέλφων - Προβλήματα σχετικά με τις διαδικασίες προμήθειας φαρμάκων

Ενημέρωση Συναδέλφων  - Προβλήματα σχετικά με τις διαδικασίες προμήθειας φαρμάκων

Σε συνέχεια ενεργειών και παρεμβάσεων της ΠΕΦΝΙ στα θέματα που αφορούν Προμήθειες Φαρμάκων, εστάλησαν προς την ΕΠΥ οι ακόλουθες επιστολές μας (αρ. πρ. 486 & 486-Α/ 8-8-13) με ανάλυση των υφιστάμενων προβλημάτων και σχετικές προτάσεις μας.

Δεδομένου του ότι υπάρχει ανοικτός δίαυλος επικοινωνίας, αναμένουμε άμεσα την επόμενη συνάντηση με την ΕΠΥ για συνεργασία επί των θεμάτων αυτών.

ΠΕΦΝΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΡ ΠΡ ΠΕΦΝΙ 486 8-8-13

ΠΕΦΝΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΥ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΑΣ ΑΡ ΠΡ ΠΕΦΝΙ 486 Α 8-8-2013

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Αύγουστος 14, 2013