Εγγραφή | Είσοδος

Νέα

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

>Η Μόνη Βάση Δεδομένων Που Απαιτεί Συμπλήρωση Είναι Το ESY.Net

>Είχαμε άμεση και σύντομη απάντηση από τον Γ.Γ. του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σε ότι αφορά το ΥΥΚΑ, η μόνη βάση δεδομένων που απαιτεί συμπλήρωση είναι το ESY.net.

Σελίδες