Εγγραφή | Είσοδος

Νέα

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

>Διεξαγωγή Κλινικών Μελετών Φαρμάκων

>Από τον ΕΟΦ πήραμε αυτή την εγκύκλιο – ενημέρωση για τις κλινικές μελέτες φαρμάκων

Σελίδες