Εγγραφή | Είσοδος

Νέα

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

>Διακοπή Αποστολής Αποφάσεων Ανάκλησης Προϊόντων Αρμοδιότητας ΕΟΦ

>Ο ΕΟΦ ανακοίνωσε οτι διακόπτει την αποστολή Αποφάσεων Ανάκλησης Προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ που αφορούν σε προβλήματα ποιότητας και νόμιμης κυκλοφορίας.

>Προσλήψεις Με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

>Εκτός από τις προσλήψεις των Επικουρικών Φαρμακοποιών και βοηθών, που βρίσκονται σε εξέλιξη στις Υ.ΠΕ., εγκρίθηκαν επίσης από το ΥΥΚΑ προσλήψεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου. Παραθέτουμε την σχετική απόφαση για την 1η ΥΠΕ.

>Εγγραφή Στα Μητρώα Ανέργων Των Υπηρεσιών Του ΟΑΕΔ

Οι συνάδελφοι φαρμακοποιοί δεν εγγράφονται ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ . Σας ενημερώνουμε με σχετικό έγγραφο .

Σελίδες