Εγγραφή | Είσοδος

Νέα

Ενημέρωση σχετικά με νέα εγκύκλιο του ΕΟΦ για την διεξαγωγή επιστημονικών εκδηλώσεων

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων εξέδωσε νέα εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 106329/15-12-14 με οδηγίες σχετικά με την οργάνωση ή χρηματοδότηση συνεδρίων ή σεμιναρίων και οποιουδήποτε αντιστοίχου μέσου ενημέρωση πάνω  σε θέματα αρμοδιότητας του ΕΟΦ.

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4316/2014 που αφορά τα είδη διαχείρισης Νοσοκομειακού Φαρμακείου

Εκδόθηκε το ΦΕΚ 270 Α/ 24-12-2014 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως  με το   Νόμο 4316, όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και τροπολογίες  ( άρθρα 5 & 6) που αφορούν τα Νοσοκομειακά Φαρμακεία.

Εκδόθηκε το ΦΕΚ για την παράταση θητείας επικουρικών φαρμακοποιών και επικουρικών βοηθών φαρμακείου

      Στο ΦΕΚ 237/Τεύχος Α /31-10-14 και συγκεκριμένα στο άρθρο 50  αναφέρονται όλα τα σχετικά για την      παράταση θητείας των  επικουρικών φαρμακοποιών και επικουρικών βοηθών φαρμακείου
 
 
 
 
            ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Άρθρο 50

1) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

Η παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4052/2012, η οποία είχε

προστεθεί στο άρθρο 5 του ν. 3868/2010, αντικαθίσταται

Επείγουσα Ανακοίνωση- Αλλαγή ώρας διεξαγωγής workshop EEEΛ

Αλλαγή ώρας διεξαγωγής του mini workoshop που θα πραγματοποιηθεί από συναδέλφους στα πλαίσια του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων.
Ακολουθεί το τελικό πρόγραμμα

https://www.scribd.com/doc/245349216/7-2

Ενημέρωση Συναδέλφων – Εκλογή Του Συναδέλφου Λεωνίδα Τζίμη Στον Διεθνή Οργανισμό IHE (Integrating The HealthcareEnterprise)

Στις πρόσφατες εκλογές που διενεργήθηκαν στον Διεθνή Οργανισμό IHE, Integrating the Healthcare Enterprise, (ΙΗΕ, http://www.ihe.net) ο συνάδελφος Λεωνίδας Τζίμης, εκλέχθηκε Co-Chair for Users στην Επιτροπή Προγραμματισμού (Planning Committee) του τομέα Φαρμακευτικής (IHE-Pharmacy, http://www.ihe.net/Pharmacy/).

Σελίδες