Εγγραφή | Είσοδος

Νέα

Παγκόσμια Ημέρα Της Γυναίκας

8 Μαρτίου 1857  –  8 Μαρτίου 2014

Οι αγώνες για ισότητα συνεχίζονται

Απόφαση Υπουργείου Υγείας για την εκτέλεση εγκεκριμένων προγραμμάτων προμήθειας φαρμάκων

Υπουργείο ΥγείαςΜε την Υπουργική απόφαση Αριθ. Δ.ΥΓ3α/ΓΠ.οικ 6546 (ΦΕΚ 183/31-01-2014) καθορίζονται θέματα σχετικά με την εκτέλεση εγκεκριμένων Προγραμμάτων Προμηθειών Φαρμάκων. Την συγκεκριμένη απόφαση μπορείτε να την μεταφορτώσετε από το παρακάτω σύνδεσμο:

Ρύθμιση Θεμάτων Τιμολόγησης Φαρμάκων

Στις 16-01-2014 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τευχος Β, αρ. 64 η Υπουργική Απόφαση αριθμ. οικ. 3457, που ρυθμίζει θέματα τιμολόγησης φαρμάκων.

Σελίδες