Εγγραφή | Είσοδος

Σημαντικές Αναρτήσεις

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου της EAHP

Η EAHP, προκειμένου να διαμορφώσει κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την εκπαίδευση των νοσοκομειακών φαρμακοποιών, συγκεντρώνει πληροφορίες καλόντας τα μέλη της να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικό με τις εμπειρίες και τις απόψεις τους για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.Το ερωτηματολόγιο αυτό θα βοηθήσει την ΕΑΗΡ να επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί για τη νοσοκομειακή φαρμακευτική και να βελτιωθεί η δυνατότητα διασυνοριακής κινητικότητας των νοσοκομειακών φαρμακοποιών.

Το ερωτηματολόγιο μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική

Παρατίθενται τα άρθρα που αφορούν το Ευρωπαϊκό Καταστατικό όπως  διαμορφώθηκε από την ΕΑΗΡ σχετικά με τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική.

Oι επόμενες σελίδες αποτελούν την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική. Τα άρθρα της Διακήρυξης είναι τα κοινώς συμφωνηθέντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τις επιδιώξεις κάθε Ευρωπαϊκού Συστήματος Υγείας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής.

Επιστολή της ΠΕΦΝΙ προς τις ΥΠΕ σχετικά με τα είδη διαχείρισης Νοσοκομειακού Φαρμακείου

(Π.Ε.Φ.Ν.Ι.)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα Τηλ/Φαξ: 210-7753104
www.pefni.gr E-MAIL: pefni@ath.forthnet.gr

Αθήνα , 29/12/2014
Αρ. πρωτ.:575

Προς
κ.κ. Διοικητές 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης & 7ης ΥΠΕ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Νόμου 4316/2014 / άρθρο 5( ΦΕΚ Α 270 / 24-12-14), σχετικά με τα είδη διαχείρισης Νοσοκομειακού Φαρμακείου

Σελίδες

Εγγραφή στο Σημαντικές Αναρτήσεις