Εγγραφή | Είσοδος

Σημαντικές Αναρτήσεις

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΕΠ 4Κ/2015 – ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ


Σήμερα εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2015 (ΦΕΚ 5/15-10-2015, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατόν είκοσι πέντε (125) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκ των οποίων οι εβδομήντα επτά (77) είναι θέσεις ΠΕ Φαρμακοποιών,  σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν 4316/2014


Σε συνέχεια ενεργειών της ΠΕΦΝΙ αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 4316/2014 σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας, το Υπουργείο Υγείας- μέσω του Γ.Γ. κου Γιαννουλάτου – διαβίβασε προς τις ΥΠΕ της χώρας το τελευταίο έγγραφο της ΠΕΦΝΙ με αρ. πρωτ 630/28-12-2015, με την παράκληση να προχωρήσουν στις σχετικές ενέργειες και να ενημερώσουν το Υπουργείου Υγείας.

Το σχετικό διαβιβαστικό μπορείτε να το βρείτε _εδώ_

Εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 4316/2014


Δεδομένου ότι ακόμα λαμβάνουμε μηνύματα συναδέλφων ότι, παρά τις προσπάθειες τους δεν έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν 4316/2014 στα νοσοκομεία που υπηρετούν, η ΠΕΦΝΙ έστειλε νέο έγγραφο προς στις Διοικήσεις των ΥΠΕ της χώρας, το οποίο διαβίβασε και προς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας προς ενημέρωση και με την παράκληση να συνδράμει για την άμεση επίλυση του προβλήματος.

Τροποποίηση απόφασης αποζημίωσης ενεργών εφημεριών του 2015


Εκδόθηκε τροποποίηση της απόφασης, σχετικά με την Κατανομή του ποσού για αποζημίωση ενεργών εφημεριών του έτους 2015 με αριθμ. Α2β/Γ.Π.72126/25-11-2015:

Σελίδες

Εγγραφή στο Σημαντικές Αναρτήσεις