Εγγραφή | Είσοδος

Πίνακες συμβάσεων ΕΠΥ

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png
Δελτίο Τύπου Της ΕΠΥ Για Τον Πρώτο Κύκλο Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών

Πατήστε εδώ   για να δείτε το σχετικό δελτίο τύπου.

  Πηγή: ΥΥΚΑ

Ανοικτός Μειοδοτικός Διεθνείς Διαγωνισμός Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) 4/2011

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να  δείτε την σχετική απόφαση:

ΕΠΥ 4/2011

Τελείωσε Ο Πρώτος Μεγάλος Διαγωνισμός Της ΕΠΥ Για Την Προμήθεια Φαρμάκων Στα Δημόσια Νοσοκομεία

Σήμερα 18.11.2011, στα Γραφεία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ) του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Υ.Υ.Κ.Α), ολοκληρώθηκε με απόλυτη
επιτυχία ο κύκλος των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών (e-Αuctions), που ξεκίνησε τη
Δευτέρα 14.11.2011 για την προμήθεια έντεκα (11) δραστικών ουσιών με
προϋπολογισθείσα δαπάνη 86.634.019€, όπως υπολογίστηκε με βάση τις τρέχουσες τιμές
του Δελτίου Τιμών Φαρμάκων του Υ.Υ.Κ.Α.

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το Δελτίο Τύπου της Ε.Π.Υ:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΥ 18.11.2011

Πηγή: ΕΠΥ

Σελίδες