Εγγραφή | Είσοδος

Νέα

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

>Χορήγηση Προσωρινής Άδειας Πρώιμης Πρόσβασης Σε Φάρμακα Για "Παρηγορητική Χρήση"

>Από τον ΕΟΦ εκδόθηκε Ενημερωτικό Σημείωμα το οποίο αναφέρεται στους όρους, διαδικασίες και προϋποθέσεις για τη Χορήγηση προσωρινής άδειας πρώιμης πρόσβασης σε φάρμακα για “Παρηγορητική Χρήση

>Πρόβλεψη Στο Νόμο Για Την Αναβάθμιση Του ΕΣΥ Για Προσλήψεις Επικουρικών Φαρμακοποιών

>Στο Νόμο 3868 για την Αναβάθμιση του ΕΣΥ, στο Κεφάλαιο Γ’, άρθρο 5, αναφέρεται ότι επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων με επικουρικό προσωπικό, μεταξύ των οποίων και ΠΕ Φαρμακοποιών ΕΣΥ και ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου.

Σελίδες