Εγγραφή | Είσοδος

Νέα

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

>Ενημέρωση Για Τη Διαδικασία Πρόσληψης Επικουρικών Φαρμακοποιών Και Βοηθών Φαρμακείου

>Είναι προς υπογραφή και η απόφαση για τις προσλήψεις των επικουρικών φαρμακοποιών και των βοηθών φαρμακείου και για τις υπόλοιπες ΥΠΕ.

1Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Σελίδες