Εγγραφή | Είσοδος

Αλληλογραφία

Δελτίο Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής, Τεύχος 25 Και Τεύχος 26

Το Δελτίο Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής, τεύχος 25 • Σεπτέμβριος – Οκτώβριος – Νοέμβριος 2012 και το Δελτίο Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής, τεύχος 26 • Δεκέμβριος 2012 / Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2013 αναρτήθηκαν στο τμήμα <ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ> της ιστοσελίδας μας.

Εκπαίδευση Χρηστών Φαρμακείου Για Την Συμπλήρωση Στοιχείων Προϋπολογισμού 2014

Επανειλλημένα τον τελευταίο καιρό καλούνται τα νοσοκομειακά φαρμακεία να ορίσουν “χρήστες φαρμακείου” με σκοπό να εκπαιδευτούν στην ηλεκτρονική βάση του Υπ. Ανάπτυξης για τη συμπλήρωση  στοιχείων Προϋπολογισμού 2014, παρά τις αντίθετες θέσεις και τις σχετικές προτάσεις που έχει εκφράσει η ΠΕΦΝΙ και που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της. 

Σελίδες